Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Dějepis – volitelné předměty a kroužky

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Vladimír Krátký

Církevní dějiny

Předmět je určen pro septimu a 3. ročník
Jedná se o povinně volitelný nebo nepovinný předmět.
Počet hodin týdně: 2
Vyučující: pravděpodobně PhDr. Vladimír Krátký a Mgr. Martin Doležel

Charakteristika předmětu:
Obsahem tohoto předmětu není systematický výklad dějin církve od jejího vzniku po současnost. Jedná se spíše o vybrané kapitoly z dějin, se kterými se seznámíme nejen formou klasických výkladových hodin, ale i seminářů.

Církev musela vždy nějakým způsobem reagovat na společenskou situaci a její postoje jsou opředeny různými mýty a polopravdami, které bychom se pokusili uvést na pravou míru. V dějinách církve nalezneme také mnoho vynikajících osobností, jejichž příklad a statečnost má co říci i mladému člověku 21. století. Zaměříme se především na:

  • středověk: západní mnišství, temné období církve v 9. století, reformní hnutí, vzestup papežství, problematika západní a východní církve, spor o investituru, rytířské řády, hnutí chudoby, hereze, inkvizice, avignonské zajetí papežů, papežské schizma
  • moderní dobu: 20. století – věk dvou totalit, hnědé a rudé, církev v období 1. a 2. světové války, církev a holocaust, 2. vatikánský koncil, církev v období normalizace, podíl církve na likvidaci komunistických systémů v Evropě
     

Zařazeno v kategoriích:

Volitelné předměty a kroužky
Dějepis