Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis do MŠ

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lucie Chytilová

Náležitosti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče,

zápisy k předškolnímu vzdělávání se budou konat v období od 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřské škole provázejí, budou zápisy do MŠ probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost můžete poslat následujícími způsoby:

1.     e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: hana.kosikova@bigy.cz

2.     poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

3.     osobně do schránky BIGY

                                                                                                       

Co vše potřebujete poslat?

·        Žádost o přijetí – ke stažení na stránkách školy, musí být potvrzena dětským lékařem o zdravotním stavu a očkování (případně doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

·        Rodný list dítěte – kopie (kopie je součástí spisu).

·        Občanský průkaz žadatele – kopie (cizinci – povolení k pobytu – po ověření údajů proběhne skartace).

·        Dotazník pro rodiče – ke stažení na stránkách školy

 

Prosíme o vaši pečlivou kontrolu všech údajů a podpisů ať nemusíme vracet zpět.

O přidělení registračního čísla budete informováni.

Zařazeno v kategoriích:

Mateřská škola