Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Ředitel Ústavu experimentální biologie, prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. na Bigy

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Malinová

Titulní obrázek článku

V pátek 19.3. bude od 14 hodin hostem na hodině Molekulární biologie pan profesor Šmarda.  Online přednáška s názvem Nádorová biologie je otevřená pro všechny zájemce z řad studentů Bigy.  V případě zájmu o přednášku si napište o link Mgr. Martině Malinové, nebo svému vyučujícímu biologie. 

Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., absolvoval v roce 1984 obor Molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě MU (tehdejší UJEP). Působil na Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze, v českobudějovickém Jihočeském biologickém centru a následně odjel na tříletý postdoktorální pobyt do USA (University of New York at Stony Brook). V roce 2005 byl jmenován profesorem v oboru molekulární biologie a genetika, dále několik měsíců pobýval na Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Na Přírodovědecké fakultě MU působil jako vedoucí sekce biologie a po vzniku Ústavu experimentální biologie (ÚEB) se v roce 2006 stal jeho prvním ředitelem. Postdoktorální pobyt v USA zaměřil jeho odborný zájem na obor nádorové biologie, zabývá se karcinogenezí a molekulárními principy, jež ji řídí, a to v Laboratoři buněčné diferenciace ÚEB, kterou založil a vede. 

Zařazeno v kategoriích:

Volitelné předměty a kroužky
Biologie

Virtuální prohlídka