Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nabídka studia na šestiletém německo - českém gymnáziu v Sasku

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Hana Hrochová

Jako každý rok i letos informuje MŠMT o výběru žákyň a žáků do 1. ročníku studijního programu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Studium je šestileté a ukončí se maturitou, která umožňuje pokračovat ve studiu na VŠ v České republice i v Německu. Internátní ubytování a stravování je českým žákům hrazeno ministerstvy obou států.

Část předmětů do 10. ročníku je vyučována v češtině českými učiteli.

Ucházet se mohou žákyně a žáci 6. třídy ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií a to do 22. 2. 2021.

Přihlášku se posílá na adresu:

Gymnázium Děčín

Komenského náměstí 4

405 02 Děčín

 

Příjímací zkoušky se konají na gymnáziu v Děčíně ve dnech 16. – 17. 3. 2021.

Též doporučujeme webové stránky Gymnázia Friedricha Schillera, kde informují o životě ve škole a na internátě.

Zařazeno v kategoriích:

Zahraniční spolupráce
Německý jazyk