Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

#BIGY ERASMUS DAYS 2020 - 15. 10.

Vydáno:

 | 

Autorka: PaedDr. Simoneta Dembická

Titulní obrázek článku

Prezentace projektu WISA a promítání dokumentu The Social Dilemma. Link na připojení v textu článku.

 

 

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola se letos opět připojuje k oslavám #ERASMUSDAYS 2020. Ve čtvrtek 15. 10. 2020 se od 17.00 koná krátká online prezentace projektu Erasmus+ Wise and Inventive Screenagers, zaměřeného na mediální výchovu, na kterou naváže promítání dokumentu "The Social Dilemma" v rámci licence Educational Streaming.  Dokumentární film "The Social Dilemma" (USA, 2020, 93 minut, režie Jeff Orlowski) se zabývá negativními vlivy sociálních sítí na společnost. Film bude uveden v anglickém znění s českými titulky. 

Link k připojení: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ4NWEzNzktOTRkNC00ZTUxLWFmNjEtNTBjZTI3Yzk5YWRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a643adc3-db0f-4e0b-a659-61dc010a31df%22%2c%22Oid%22%3a%22fde66a48-2f2f-485a-8924-8d80a45a9cde%22%7d

 

Zařazeno v kategoriích:

Španělský jazyk
Zahraniční spolupráce