Kontakt

Upozornění pro rodiče - 25. května otevíráme mateřskou školu!

Vydáno: 14. května 2020, 7.53

 | 

Autor: Karel Mikula

Milí rodiče,

MŠ plánujeme otevřít 25. 5. 2020 za zpřísněných hygienických opatřeních, která budou obnášet následující pravidla:

-       Při prvním vstupu do MŠ budeme vyžadovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, kde zároveň prohlašujete, že jste byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abyste zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn. Formulář jste dostali v příloze emailu, prosíme o oboustranný tisk a každou stranu podepsat.

 

-       Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a rodiče vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte), též je nutné minimalizovat shromažďování osob před školou.

 

-       Příchod dětí do MŠ bude probíhat následujícím způsobem tak, aby se nemíchaly třídy Broučků a Berušek. Děti z Berušek budou přicházet do MŠ klasicky hlavním vchodem. U dveří si dítě vyzvedne učitelka. Dodržování rozestupů je samozřejmostí. Při odchodu se dítě převleče a učitelka předá dítě rodiči u dveří MŠ. Po příchodu do MŠ každé dítě použije dezinfekční přípravek, neprodleně po přezutí a převlečení si půjde do koupelny umýt ruce vodou a tekutým mýdlem 20–30 s. Děti se budou utírat do jednorázových papírových ručníků, proto prosíme, abyste přinesli ručníky na vrácení.

 

-       Děti z Broučků budou přicházet požárním schodištěm (jedná se o schodiště hned za branou vlevo do dvora Proglasu. Použijí dezinfekci, vyzují boty, v šatně se převlečou, půjdou si umýt ruce (stejně jako u Berušek), vše pod dohledem učitelky. Rodiče děti vyzvedávají zase u požárního schodiště.

 

-       Provoz MŠ bude prozatím probíhat v režimu zkrácené provozní doby od 7 – 13.00 hodin, abychom snížili riziko nákazy a též z důvodu nekompletního počtu učitelů vzhledem k rizikovým skupinám.

 

-       Každé dítě bude vybaveno 2 rouškami v igelitovém sáčku (uloží v šatně), pro případ podezření na známky COVIDU-19 u některého z dětí nebo zaměstnanců školy a také pro pobyt v okolí MŠ, aby neohrožovaly jiné skupiny lidí, pohybující se na veřejných místech. Neplatí pro školní zahradu a pobyt v MŠ.

     Prosíme poučte děti o nasazování roušky.

-       S dětmi si po dobu trvání mimořádných opatření z důvodů šíření nemoci COVID – 19 nebudeme při příchodu a odchodu podávat ruce na pozdrav.

 

-       Předškolního vzdělávání se nesmí účastnit dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu. Rodiče s příznaky infekce dýchacích cest, nesmí dítě do MŠ přivádět. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout. Pro dítě trpící alergií je potřeba potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho nemoci mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

 

-       Zakazuje se nošení vlastních hraček z domova.

 

-       V MŠ nebudou používány hračky látkové a plyšové, které nelze omýt.

 

-       Převážná část výuky, pokud to počasí dovolí, bude probíhat venku, proto volte oblečení odpovídající počasí.

 

-       Z vyjádření ministra školství také vyplývá, že navštěvovat školu by neměly děti, které žijí ve společné domácnosti s lidmi chronicky nemocnými, kteří mají oslabenou imunitu a staršími 65 let.

 

-       Prosíme, zvažte, zda je v této chvíli nutné dávat dítě do MŠ na celý týden. Je možné tyto potřeby omezit pouze na některé dny. Zatím vám nikdo nezaručí, že se celá epidemiologická situace bude dále vyvíjet zcela pozitivně.

 

-       Děkujeme, že respektujete tato pravidla.

 

I přes tyto náročné podmínky se budeme snažit přispívat k pohodové atmosféře a klidnému pobytu dětí.

Za MŠ Karel Mikula a Hana Kosíková

 

 

 

 

 

Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo