přihlášky do projektu Comenius - "Game of Proteins" - do 10.11.2010

Vydáno: 22. února 2011 15.00

 | 

Autorka: Kateřina Krumpholcová

3. listopadu 2010 – 10. listopadu 2010

„Game of Proteins“  

projekt hrazený z programu LLP (Lifelong Learning Programme) programu Comenius

doba trvání - září 2010 - červenec 2012

nejbližší setkání – Johanna-Wittum-Schule, Pforzheim, Německo – 17.-22.1.2011
téma setkání – proteiny, GFP – zelený svítící protein, molekulární hmotnost proteinů, imunologie
teorie – dtto, PAGE, Elisa, Western blot, reakce antigen-protilátka, protilátky – proteinové inženýrství – přednášky v angličtině prof. Baron (Něm.)
praktické experimenty - zjišťování přítomnosti proteinů pomocí metody PAGE (polyakrylamidová gelová elektroforéza), zjišťování přítomnosti protilátek

další setkání – Vídeň (jen učitelé), Hamburg (učitelé + studenti), Miskolc (učitelé), Granada (učitelé + studenti)

Co by vám nemělo chybět, pokud se chcete do projektu zapojit:
hlubší zájem o biologii
výborné studijní výsledky
výborná znalost minimálně angličtiny, komunikativní znalost dalšího cizího jazyka výhodou
ochota studovat a pracovat navíc ve svém volném čase
schopnost prezentovat výsledky projektu

Co můžete získat:
nové znalosti a zkušenosti výborně využitelné např. při dalším studiu na PřF nebo medicíně
nové přátele
spoustu zážitků
motivaci do dalšího studia


Projekt je určen studentům vyššího gymnázia od sext a druhých ročníků výše.
Zájemci se hlásí v kabinetě Geo-Tev č. 274 u prof. Krumpholcové nebo Helceletové. Nutnou podmínkou k zařazení do skupiny zájemců je dodání motivačního dopisu v anglickém jazyce, v rozsahu 200-250 slov, a to do 10. 11. 2010.
Na základě tohoto dopisu, a po zhodnocení studijních výsledků studentů, bude do 12. 11. 2010 vybráno 5 studentů/-tek (+ 2 náhradníci), kteří začnou co nejdříve pracovat na přípravě k projektovému setkání.
 

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno