Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis ze schůze výboru konané dne 27. 11. 2019

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 27. 11. 2019

Přítomni:  P. Jiří Janalík, Jana Kozlíčková, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa,  Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler

1. Paní Vrbacká informovala přítomné členy výboru o situaci na faře v Opatově na Moravě. V měsíci listopadu 2019 proběhlo vymalování farní budovy. Malovaly se místnosti a chodby v přízemí a v prvním patře. Cena malířských prací činila 28.027,- Kč. Úklid po malování provedou dobrovolníci pod vedením Mgr. Martina Večeři v termínu 29. 11. – 1. 12. 2019.

2. Paní Kozlíčková informovala, že pro farní objekt byly změněni distřibutoři plynu a elektřiny na rok 2020. Elektřinu bude dodávat fy Innogy a plyn fy E.ON.

3. Biskupské gymnázium Brno požádalo prostřednictvím pana ředitele o příspěvek na rekonstrukci podlahy v gymnastickém sále. Členové výboru rozhodli o poskytnutí daru ve výši 150 tis. Kč, přičemž celkové náklady na rekonstrukci  činily 200 tis. Kč. Dar bude gymnáziu předán po podepsání darovací smlouvy nejpozději do 31. 12. 2019. Rozhodnutí: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

4. Paní Kozlíčková přednesla následující žádosti o poskytnutí příspěvků:

Žádost Mgr. Piskačové o příspěvky na jízdné a startovné na fyzikální a matematické soutěže v celkové výši 8.000,- Kč
Žádost Mgr. Piskačové o příspěvek na jízdné na finále Energetické olympiády v celkové výši 368,- Kč
Žádost RNDr. Taraby o příspěvek na jízdné na exkurzi v oblasti biochemie a biotechnologie v celkové výši 7.000,- Kč
Žádost PaedDr. Němcové o příspěvek na účast studentů na přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách v celkové výši 19.000,- Kč

Obě žádosti paní Mgr. Piskačové byly schváleny. Žádost pana RNDr. Taraby byla rovněž schválena.Projednání žádosti paní PaedDr. Němcové bylo odloženo na příští schůzi. Rozhodnutí: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. Bylo rozhodnuto, že Spolek přátel Bigy požádá rodiče o podporu svojí činnosti formou darů. Dopis se žádostí o příspěvky zpracuje paní Jana Kozlíčková a  bude vyvěšen na stránkách školy od 2. 12. 2019.

Termín příští schůze: 8. 1. 2020

V Brně dne 27. 11. 2019

Zapsala: Jana Kozlíčková

Ověřila: Jana Vrbacká

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka