Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zeměpis na BiGy za posledních 20 let

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

Zeměpis, nebo chcete-li geografie, se na Biskupském gymnáziu v Brně vyučuje od jeho znovuotevření v roce 1990. Dotace hodin v jednotlivých ročnících prošla vývojem, v posledních letech byla upravována podle požadavků nového školního vzdělávacího programu.
Složení zeměpisné komise se také v průběhu let měnilo, v současné době jsou to: Mgr. Horáková Jindřiška (od r. 1995), Mgr. Kubíček Michal (od r. 1991), RNDr. Novotná Barbora (od r. 1995), Mgr. Snopek Michal (od r. 2008), Mgr. Zatloukal Jakub (od r. 2001) a Mgr. Zatloukalová Terezie (od r. 2004, nyní na mateřské dovolené).

V minulosti zde působili také: Müller Lubomír v letech 1990 – 1993, Mgr. Müllerová Marie 1992 – 1995, Mgr. Ferdinand Jan 1993 – 2000 a RNDr. Fňukal Miloš PhD. 1994 – 1997. Kromě těchto u nás vykonávalo pedagogickou praxi množství studentů vysokých škol.
Současné pojetí výuky je zaměřeno zejména na získávání praktických poznatků, přístupů a výstupů, které člověk využívá po celý život a které mu pomáhají nalézat odpovědi na otázky týkající se světa kolem nás.

Vyučující se snaží o osobní přístup ke každému jedinci, o efektivní a intenzivní zaměstnání žáků, o jejich metodické vedení a řízení, o podporu problémové výuky, inovačních metod, forem a postupů, o podporu samostatného vyhledávání, třídění a hodnocení informací a samozřejmě o kvalitní hodnocení žáků. Pravidelně se účastní vzdělávacích kurzů v oblasti geografie (např. v loňském roce byli Mgr. Kubíček a Mgr. Snopek na Letní geografické škole) nebo počítačové gramotnosti.
Vybavení, které mají studenti a vyučující k dispozici se stále zlepšuje, v současné době jsou k dispozici dvě odborné učebny zeměpisu vybavené DVD přehrávačem, videem, meotarem, notebookem, dataprojektorem, nástěnnými mapami a nově je v jedné z učeben také interaktivní tabule, kterou lze využívat především na nižším stupni gymnázia. Zeměpisný kabinet disponuje také skenerem, tabletem, GPS navigačním přístrojem, knihovnou, videotékou a dalšími didaktickými pomůckami.

V roce 2007 se navíc podařilo dokončit projekt financovaný MŠMT, zaměřený na využití počítačů a informačních technologií ve výuce zeměpisu na nižším i vyšším stupni gymnázia. Díky této akci jsme získali finanční prostředky na vybavení učeben, kabinetu a také softwaru potřebného k práci s geografickými informačními systémy.

Od roku 2000 je výuka zeměpisu obohacována o tzv. Geografický kurz / Projektový týden. Probíhá pravidelně jeden podzimní týden v kvartách a druhých ročnících a zabývá se vždy aktuálními geografickými otázkami např. Brněnské cyklostezky, Služby v okolí brněnské přehrady, Využití GIS ve výuce zeměpisu, Moravský kras, Problematika Mendlova náměstí v Brně, Doprava v Brně, Průmyslové zóny Brna, Životní prostředí v oblasti Krásenska, atd.
Řadu let se také studenti zapojují do zeměpisných olympiád a v konkurenci školních, městských, okresních a krajských kol jsou často velmi úspěšní. Ve školním roce 1999/2000 to byl Pavel Blažík, který postoupil do celostátního kola zeměpisné olympiády, v roce 2006/2007 se dostali do krajského kola David Máchal a Tereza Gimunová, následující rok byli v krajském kole Albert Stehlík, Martin Večeřa a Radim Kašpárek, který byl pak dokonce na 6. místě v kole celostátním. Ve školním roce 2008/2009 se do krajského kola dostal David Máchal, rok po něm zde skončil Albert Stehlík na třetím místě. Poslední čtyři roky spolupracujeme s katedrou geografie PdF MU v Brně, která využívá prostory našeho gymnázia k pořádání krajských kol zeměpisné olympiády.
Téměř každý rok se také konají podzimní přechody pohoří nabízené studentům vyššího gymnázia. Pod vedením Mgr. Michala Kubíčka se zájemci vydávají např. do Jeseníků, Moravsko-slezských Beskyd, Bílých Karpat, Nízkých Tater, na Malou nebo Velkou Fatru, Kralický Sněžník, Dachstein nebo Hochschwab.

Od roku 2007 jsou také pořádány týdenní zahraniční expedice. V roce 2007 prošli studenti 5 českých vesnic v rumunském Banátu, rok na to se vydali do Zakarpatské Ukrajiny. Na podzim 2009 zdolali nejvyšší horu Rumunska Moldovean v pohoří Fagaraš, s batohy na zádech zvládli 51 km a 5 300 výškových metrů.

Pěknou tradicí se stal květnový jednodenní výlet do Rakouska za významnou kulturní památkou nebo přírodní lokalitou (např. Mariazell, Medvědí soutěska, klášter v Melku, pohoří Schneeberg, vápencová náhorní plošinu Hohe Wand, cisterciátské opatství Kloster Neuburg). Je nabízen studentům i profesorům.

Geograficky zaměřené přednášky jsou každoročně součástí tzv. Akademického tridua pořádaného školou. V roce 2006 hovořil o expedici Levant do Sýrie a Jordánska Mgr. Jakub Zatloukal, následující rok o Bolívii Mgr. Tomáš Nečas. V letech 2008 a 2009 přednášel o expedicích do Banátu a do Podkarpatské Rusi Mgr. Michal Kubíček. Loňská přednáška Mgr. Michala Snopka měla název Japonsko, země naruby a letos měl možnost přednášet i student – Jan Balák a to o Íránu.

Jménem celé předmětové komise bych rád poděkoval všem, kteří za těch dvacet let zeměpisu na Bigy působili jako pedagogové, praktikanti nebo externisté. Díky také těm, kteří nás jakkoli podpořili, ať už finančně, materiálně, odbornou radou nebo jen dobrým slovem. A velký dík patří i všem aktivním studentům, kteří svým zájmem dávají najevo, že naše práce má smysl.

Zařazeno v kategoriích:

Zeměpis

Virtuální prohlídka