Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Schůze výboru Společnosti přátel Bigy (30. 3. 2011)

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

 – 

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 30. 3. 2011

Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, Ing. Petr Horák, P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Ing. Jana Lédlová,
Mgr. Karel Mikula, Mgr. Vojtěch Trmač, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler,
Jana Kozlíčková


1. Paní Jana Vrbacká informovala přítomné členy výboru o provedených revizích na faře v Opatově na Moravě.
Ve farní budově byly provedeny revize elektrického zařízení, elektrické instalace, plynových spotřebičů a komínů. Další revizní kontroly budou následovat v pravidelných intervalech, na na jejich provádění bude dohlížet správkyně fary paní Věra Fortelná.

2. Volba předsedkyně a místopředsedy výboru občanského sdružení Společnost přátel Bigy – navrženými kandidáty na shora uvedené funkce byli paní Jana Vrbacká a pan Mgr. Vojtěch Trmač. Členové výboru jednomyslně zvolili za předsedkyni paní Janu Vrbackou a za místopředsedu pana Mgr. Vojtěcha Trmače.

3. Studenti tříd Q. A a Q. B – Filip Vlček, Marek Pivoda, Jiří Blaha a Daniel Kolář, kteří se účastnili akce „Pražský model OSN“, požádali členy výboru o poskytnutí příspěvku na úhradu jízdních nákladů a účastnického poplatku.
Členové výboru jednomyslně schválili poskytnutí příspěvku ve výši 50% z celkových nákladů akce poté, co jmenovaní předloží jízdní a pokladní doklady k proplacení.

4. Pan ředitel Mgr. Karel Mikula poděkoval jménem Scholy Bigy za 14 tis. Kč, které sdružení věnovalo na reprezentaci školy na Celostátní přehlídce církevních škol v Odrách.


Termín příští schůze: 4. 5. 2011

 

V Brně dne 30. 3. 2011

Zapsala: Jana Kozlíčková

Přílohy

 Měsíční plnění rozpočtu [78 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka