Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Španělská olympiáda na FF MU

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Petr Koutný

Titulní obrázek článku
 – 

V pátek 20. listopadu se konalo finále olympiády ve španělštině, kterou pořádala filozofická fakulta MU pro partnerské školy z celé ČR. Účastníci soutěžili ve dvou kategoriích, přičemž rozhodující pro kvalifikaci do finále bylo školní kolo, které se na naší škole konalo začátkem listopadu. Při soutěži bylo nutno prokázat schopnost dobře porozumět slyšenému textu, znát jazyk a reálie španělsky mluvících zemí. Do závěrečného finále, které se konalo přímo na fakultě a v jehož rámci se uskutečnila také beseda se studenty španělštiny FF, postoupilo z každé školy celkem pět nejlepších studentů v každé kategorii. Vzhledem k tomu, že se v průběhu listopadu dvě skupiny našich studentů účastnily jazykového pobytu v Madridu, nebylo dopřáno všem absolvovat školní kolo, případně se účastnit finále. Ze školního kola postoupili tito studenti:

Kategorie A1/A2: Natálie Dlouhá, Helena Havelková (obě SXB), Adam Havlíček (QB), Jakub Ševčík (2.A) a Vojtěch Krejčík (2.B)

Kategorie B1: Hana Chladilová, Tereza Nečasová, Denisa Holasová, Anežka Kouřilová a Gabriela Štětková (všechny OKA)

 

Protože někteří z postupujících v době konání finále pobývali v Madridu, postoupili ze školního další v pořadí, takže naši školu reprezentoval tým v složení:

Kategorie A1/A2: Adam Havlíček, Jakub Štrimpfl, Tomáš Průša (všichni QB), Vojtěch Krejčík (2.B), Jakub Krejčí (4.C)

Kategorie B1: Denisa Holasová, Gabriela Štětková, Jiří Jež a Šimon Rous (všichni OKA)

 

V těžké finálové konkurenci se podařilo do první desítky proklouznout v kategorii A1/A2 Vojtěchu Krejčíkovi (7. místo) a v kategorii B1 Gabriele Štětkové (9. místo).

Všem studentům gratulujeme a děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci školy!

Zařazeno v kategoriích:

Španělský jazyk
Soutěže
Úspěchy
Žáci

Virtuální prohlídka