Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy konané dne 13. 6. 2018

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 13. 6. 2018

 

Přítomni: Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Mgr. Josef Vochozka, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler

 

Paní Vrbacká informovala přítomné členy výboru o způsobu vypořádání reklamních předmětů. Spolek přátel Bigy Brno uzavřel s Biskupským gymnáziem Brno a MŠ dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek. Dle této dohody je spolek povinen vrátit gymnáziu půjčku ve výši 250 tis. Kč. Gymnázium je povinno uhradit spolku kupní cenu za prodej reklamních předmětů ve výši 211 131,74 Kč přičemž obě strany se dohodly na vzájemném započtení pohledávek z čehož vyplývá, že spolek se zavazuje uhradit zbylý závazek 38 868,26 Kč gymnáziu v termínu do 30. 6.2 2018.
Paní Mgr. Piskačová požádala výbor o poskytnutí příspěvku na dopravu a startovné na dvě školní akce – Astronomickou olympiádu v Hradci Králové a šifrovací soutěž Technoplaneta v Praze. Celkové náklady na obě akce činí cca 3.200,- Kč.

Rozhodnutí: členové výboru schválili poskytnutí příspěvků na uvedené akce v intencích žádostí paní Mgr. Piskačové: Pro 8, proti 0, zdrželi- se 0

Paní Vrbacká předložila členům výboru nabídku na výměnu kotle na vytápění a ohřev teplé vody na faře v Opatově na Moravě. Stávající kotel je již nevyhovující a poruchový. Celková částka předmětné investice činí 150 tis. Kč.

Rozhodnutí: členové výboru schválili investici 150 tis. Kč na výměnu kotle. Výměna bude provedena na přelomu měsíce srpna a září 2018 tak, aby nebyla narušena možnost pronajímání objektu. Pro: 8, proti 0, zdrželi-se 0.

Mgr. Mikula požádal členy výboru o dar pro gymnázium na nákup nových počítačů do počítačové učebny.

Rozhodnutí: členové výboru schválili poskytnutí daru na nákup počítaů ve výši 150 tis. Kč.

Pro 8, proti 0, zdrželi- se 0

 

 

 

Termín příští schůze: bude upřesněn během měsíce září 2018

 

V Brně dne 13. 6. 2018

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

 

 

 

 

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka