Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Platba za lyžařské výcvikové kurzy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

Prosíme rodiče studentů sekund, kvint  a prvních ročníků, kteří dosud neuhradili doplatek 2.500,- Kč za lyžařský výcvikový kurz, aby tak učinili nejpozději do 15.12.2014 na účet školy číslo 155 55 48 621/0100,

Variabilní symbol:  1111

Do poznámky napište: příjmení, jméno,třídu

Děkuji

Mgr. Michal Kubíček

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova

Virtuální prohlídka