Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Německý jazyk – základní informace

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lucie Zavřelová

3 fotografie

Němčina je jedním z cizích jazyků, které se vyučují na BiGy jako povinné. Studenti a studentky se pro ni mohou rozhodnout jak na čtyřletém gymnáziu (vyučuje se od 1. do 4. ročníku), tak na osmiletém. Zde si ji volí jako druhý cizí jazyk od tercie, který mají 3 hodiny týdně.

Německý jazyk se pak vyučuje až do oktávy a studenti z něj mohou složit maturitní zkoušku. Po letech výuky získají natolik dobré znalosti, že jsou schopni skládat zkoušky s mezinárodně uznávanou platností (např. Österreichisches Sprachdiplom – přímo na naší škole) nebo státní zkoušku. Výuka němčiny na našem gymnáziu je také kvalitní přípravou na studium tohoto jazyka na Pedagogické nebo Filozofické fakultě MU. Na obou těchto fakultách studuje německý jazyk několik našich úspěšných absolventů / absolventek.

Hlavním cílem předmětové komise NEJ je co nejkvalitnější výuka německého jazyka, jeho popularizace a propagace jakožto nejvýznamnějšího jazyka Evropské unie. K tomu směřují veškeré aktivity členů předmětové komise.

Konverzace v německém jazyce může být povinně volitelným nebo nepovinným předmětem pro třetí ročníky či septimy a pro maturaty/maturantky.

Na škole jsou dvě odborné učebny německého jazyka. V obou je projektor propojený s DVD přehrávačem a PC. K procvičování on-line využíváme i počítačové učebny. Při výuce jsou používány moderní učebnice, doplňkové materiály (tabulky, mapy) a audiovizualní pomůcky.

Co se týče učebnic, používáme následující:

sekunda                  Ideen 1

tercie                        Direkt                         

kvarta                      Direkt                             

kvinta                      Direkt                             

sexta                        Direkt , Super                         

septima                  Direkt, Super 2                                   

oktáva                     Direkt                                   

 

1ABC                        Direkt                               

2ABC                        Direkt                                 

3ABC                       Super 2                                 

4ABC                       Direkt                          

Všechny učebnice jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, odpovídají tematicky věku studentů/studentek a jejich součástí je rovněž bohatá internetová podpora obsahující doplňková cvičení a odkazy.

Zařazeno v kategoriích:

Německý jazyk