Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Výsledky testování ČŠI v roce 2016/2017

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jiří Vondra

V loňském školním roce se žáci kvart, septim a třetích ročníků účastnili testování Českou školní inspekcí (ČŠI). Kvarty byly testovány v oblastech Český jazyk, Anglický jazyk a Výchova k občanství. Třetí ročníky a septimy byly testovány v oblasti Informační gramotnost. Žáci kvart ve všech třech oblastech dosáhli lepších výsledků, než byl celostátní průměr, a to i v případě, že se srovnávali pouze se žáky víceletých gymnázií. I žáci třetích ročníků a septim dosáhli výsledků lepších než celostátní průměr. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze.

Přílohy

 Testování ČŠI – 2016/2017 [389 kB]

Virtuální prohlídka