Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Pozvánka na valnou hromadu

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Spolek přátel Bigy Brno Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU

která se koná ve středu dne 21. února 2018 v 17 hodin v ředitelně gymnázia

Program:

1. Zahájení – prezence

2. Zpráva o činnosti spolku v r. 2017, zpráva o hospodaření v r. 2017, zpráva revizní komise

3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2018

4. Diskuse

5. Schválení zprávy o činnosti za r. 2017, zprávy o hospodaření za r. 2017 a návrhu rozpočtu   

    na r. 2018

Před zahájením valné hromady bude možné zaplatit členské příspěvky.

Děkujeme Vám  za Vaši dosavadní spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi.

 

 

                                                                                              Za výbor Spolku přátel Bigy Brno

                                                                                              Jana Vrbacká v. r., předsedkyně

 

 

 

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka