Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy konané dne 4. 4. 2018

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 4. 4. 2018

 

Přítomni: Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Mgr. Josef Vochozka, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler

Host: Mgr. Michal Snopek

Mgr. Michal Snopek přednesl žádost o podporu na akci Běh Wilsonovým lesem, která se uskuteční v červnu 2018. Tato akce má být zaměřena na financování aktivit předmětové komise tělesné výchovy. Členové výboru rozhodli, že spolek akci podpoří pouze formou spolupořadatelství. Finanční podpora nebyla přislíbena.
Paní Vrbacká informovala přítomné o havárii kotle na faře v Opatově na Moravě. Jednalo se o časté výpadky činnosti. Správnkyni paní Vackové se podařilo zajistit opravu uvedeného zařízení v hodnotě cca 2.000,- Kč.
Členové výboru projednali následující žádosti o poskytnutí podpory:

Žádost Mgr. Ševčíkové o příspěvek na cestu vlakem pro 9 studentek, které reprezentovaly školu na akci „Présentation en francais“ pořádanou Francouzským institutem v Praze.
Žádost Mgr. Pavla Kubíčka o příspěvek na cestové pro 3 studenty na cestu do celostátního kola soutěže Bible a my, které se konalo ve Strážnici
Žádost Mgr. Jolany Němcové o příspěvek na Celostní hodnotící přehlídku zájmové umělecké činnosti v Odrách, která se koná ve dnech 3. – 7. 4. 2018
Žádost Mgr. Alice Bílkové o příspěvek na dopravu studentů na mistrovství ČR v Kin-ballu dne 19. 4. 2018 v Praze. Rozhodnutí: Členové výboru jednomyslně rozhodli o poskytuní příspěvků na všechny shora    jmenované akce,  jak jednotliví vyučující uvedli ve svých žádostech, tj. Mgr. Ševčíkové – max. 2.000,- Kč, Mgr. Kubíčkovi max. 800,- Kč, Mgr. Němcové max. 14.000,- Kč, Mgr. Bílkové max. 3.500,- Kč.

 

Termín příští schůze: 13. 6. 2018

Zapsala: Jana Kozlíčková

Ověřila: Jana Vrbacká

V Brně dne 4. 4. 2018

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka