Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy konané dne 19. 9. 2018

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 19. 9. 2018

 

Přítomni: Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Mgr. Josef Vochozka, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler, host P. Jiří Janalík

 

Paní Vrbacká přivítala a představila ostatním členům výboru nového spirituála P. Jiřího Janalíka.
Paní Vrbacká informovala přítomné o situaci na faře v Opatově na Moravě během prázdnin. V červnu byla uhrazena zálohová faktura na nový kotel ve výši 100 tis. Kč. Výměna kotle proběhla během prázdnin. V současnoti je potřeba  koupit a vyměnit termoregulační ventil. Výměna ventilu bude provedena do konce měsíce září 2018.
Obsazenost fary byla o prázdninách dobrá. Podařilo se faru pronajmout celkem  na období 6 prázdninových týdnů. Zájem o ubytování  do konce roku 2018 je velký. Téměř každý víkend bude farní budova pronajata.  


Spolek přátel Bigy Brno přislíbil gymnáziu na předchozí schůzi příspěvek na nákup počítačů ve výši 150 tis. Kč. Pan ředitel Mgr. Mikula informoval přítomné, že počítače se podařilo zajistit z jiných zdrojů.  Příspěvek by gymnázium využilo na nákup jiných školních pomůcek resp. na nákup školního nábytku do dalších učeben. Účel bude upřesněn na příští schůzi.


Mgr. Mikula informoval ostatní členy výboru, že školní automobil již není provozuschopný a bude vyřazen. Gymnázium zakoupilo automobil nový z vlastních prostředků. Stávající automobil Citroën Jumper bude odhlášen z evidence nejpozději do konce měsíce října 2018.


Paní Mgr. Bílková požádala členy výboru o schválení příspěvku na cestovní náklady studentů reprezentujících školu v netradičním sportu kin-ballu ve výši cca 3.000,- Kč.

Rozhodnutí: členové výboru schválili poskytnutí příspěvku na uvedenou akci dle žádosti paní Mgr. Bílkové ve výši do 3.000,- Kč: Pro 8, proti 0, zdrželi- se 0

 

Termín příští schůze: 28. 11. 2018

 

 

V Brně dne 19. 9. 2018

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

 

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka