Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Projektový týden ZSV (druhé ročníky a sexty)

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

Titulní obrázek článku

Projektový týden pro druháky tentokrát jako týden mediálního vzdělávání. Bigy ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU. Přihlašování proběhne v pondělí 30. září. Počet míst je omezen!


Média. Často jediný zdroj poznání o dění ve světě, který přesahuje naše bezprostřední okolí. Můžeme ale tomu, co se na stránkách novin a televizních obrazovek objeví, vždycky věřit? A co zprávám na internetu? Na sociálních sítích? Tomu, co nám přistane v e-mailu, Messengeru či WhatsAppu od našich přátel? Ano, odpovídáte správně, je třeba se mít pořádně na pozoru, abychom někomu nenaletěli nebo abychom sebou nenechali manipulovat druhými.

Studijní program Odpovědný vztah k médiím, který vzniká v rámci projektu Občanský průkaz 4.0 se v 16 vyučovacích hodinách snaží postihnout všechna důležitá témata, která bychom měli ve vztahu k médiím a jejich konzumaci znát a reflektovat. Postupně se žáci a studenti dostávají od historického ohlédnutí za vývojem médií přes diskusi o jejich účincích, proměnách ve stylu práce novinářů, vztahu médií a kvality demokracie až po reflexi nových témat a hrozeb, jakými jsou fake news a kyberbezpečnost.

Po absolvování programu by studenti a žáci měli být schopní chápat nejen jak fungují konvenční média a v jakých (legislativních) mantinelech se pohybují, rozlišovat mezi jednotlivými mediálními formáty a žánry, ale i aktivně vnímat důležitost důvěryhodnosti a reputace (alternativních) zdrojů, ze kterých čerpají informace.

Program se postupně dotýká následujících tematických oblastí:

Historie médií a jejich vztah k realitě

 1. Média a svoboda – média v demokraciích a nedemokraciích; média a politika; důležitost vlastnictví médií
 2. Která média se v současnosti podílejí na formování našich představ o dění ve světě a proč
 3. Média a výzkumy veřejného mínění
 4. Mediální žánry – rozpoznávání a tvorba
 5. Jak funguje zpravodajství – jedna událost podaná dvěma zcela různými způsoby (a ideálně aby to bylo ještě úplně jinak)
 6. Vnější vlivy na chování médií: institucionální (mediální legislativa), regulace, neformální (nátlak, lobbying, vlivové agentury, public relations apod.)
 7. Předpokládané či skutečné vlivy některých mediálních obsahů na vnitřní rozpoložení jedince (násilí, pornografie)
 8. Média a vliv na život mediovaného jednotlivce (paparazzi, mizení soukromí, lež v médiích, právo na opravu, právo na odpověď, soudy)
 9. Reklama
 10. Politická reklama
 11. Fakenews I.
 12. Fakenews II.
 13. Kyberbezpečnost
 14. Moje stopy na internetu
 15. Jak lze radikalizovat společnost díky internetu

Přílohy

 Odpovědný vztah k médiím [252 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd

Virtuální prohlídka