Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Schůze výboru Společnosti přátel Bigy (9. 6. 2011)

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 9. 6. 2011

Přítomni: Jana Vrbacká, Mgr. Karel Mikula, P. Mgr. Pavel Konzbul, Ing. Petr Horák, Ing. Jana Lédlová, Jana Kozlíčková


1. Paní Jana Vrbacká navrhla, aby sdružení nabídlo využití farní budovy v Opatově na Moravě CMCZŠ Lerchova 65, Brno a CM gymnáziu a pedagogické škole Brno. Paní Vrbacká osloví ředitele uvedených škol s nabídkou spolupráce v této oblasti v září 2011.

2. Havarijní pojištění osobního automobilu Citroën Jumper – vzhledem ke stáří předmětného automobilu (11 let) členové výboru navrhli, aby sdružení zrušilo smlouvu o havarijním pojištění na automobil a nadále připojišťovalo pouze sedadla. Všichni přítomní členové tento návrh schválili.
Paní Jana Kozlíčková zajistí zrušení smlouvy na havarijní pojištění na osobní automobil Citroën Jumper.

3. Pan ředitel Mgr. Karel Mikula požádal členy výboru o poskytnutí příspěvku na provozní výdaje školy ve výši 70 tis. Kč. Přítomní členové tento požadavek schválili a rozhodli se poskytnout škole uvedenou částku. Písemná žádost pana ředitele je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Občanské sdružení poskytne škole částku 70 tis. Kč na provozní výdaje nejpozději do konce listopadu r. 2011.

4. P. Mgr. Pavel Konzbul požádal členy výboru o poskytnutí příspěvku na exkurzi do Krakova a Osvětimi, která se uskuteční v rámci projektového týdne v říjnu 2011. Písemnou žádost dodá do příští schůze. Přítomní členové výboru jednomyslně rozhodli, že na uvedenou exkurzi uvolní částku 15 tis. Kč.

5. Občanské sdružení poskytne škole částku 15 tis. Kč, kterou obdrželo jako dar na nábytek do vestibulů v loňském a letošním roce. Vestibuly by měly být nábytkem vybaveny do konce srpna 2011.

 

V Brně dne 9. 6. 2011

Zapsala: Jana Kozlíčková


Termín příští schůze bude stanoven v září 2011

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka