Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

„K tajům chemie“ – projekt MAP – spolupráce základních a středních škol

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

23 fotografií

Dne 4. 2. jsme v chemické laboratoři na BIGY realizovali pilotní část projektu „K tajům chemie“. V rámci projektu začleněného do aktivit MAP (Místní akční plán) bylo pro handicapované studenty ze ZŠ Palackého tř. připraveno několik motivačních ukázkových pokusů orientovaných na základní vlastnosti chemických látek. Připraveny byly například experimenty jako:  Indikátory kyselin a zásad, proces hoření mýdlových bublin, falešná krev, inteligentní voda nebo chemická reakce a hřích.

strana 1 / 2

Žáci si pak pod dohledem vyučujících mohli některé experimenty vyzkoušet (rozbor vydechovaného vzduchu nebo neviditelné inkousty), což ještě prohloubilo jejich mnohdy první zážitek a setkání se s chemií. K projektu tohoto typu jsme přistoupili proto, že zdaleka ne na všech brněnských základních i spec. školách mají vyučující i žáci možnost provést praktické ukázky a experimenty. Ukázka reálné chemické reakce i přes rozmach moderních výukových technologií stále patří a má patřit k hlavním možnostem při výuce chemie.

Zařazeno v kategoriích:

Vybavenost
Úspěchy
Chemie
Učitelé