Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

BIGY – znovu jako centrum dalšího vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

 – 
6 fotografií

V uplynulém týdnu byl na Biskupském gymnáziu Brno zahájen už druhý ročních fungování chemického regionálního centra pod patronací VŠCHT Praha. Zde se pod vedením Dr. J. Taraby vzdělávají učitelé chemie ze základních i středních škol z Brna i okolí. Tohoto celoročního vzdělávacího souboru přednášek a praktických cvičení se účastní (kvůli kapacitě laboratoře) 16 učitelů z regionu, kdy tato kapacita byla díky velkému zájmu naplněna už tři dny po otevření přihlášek. Účastníky čeká celý soubor praktických témat i didaktických komentářů a pomůcek pro výuku chemie. Kurz jako takový úspěšně prošel akreditačním procesem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je začleněn do celonárodního projektu „3U“ – Učitel učí učitele.

Vzdělávání učitelů v oblasti přírodních věd na BIGY navazuje na jeho fyzikální část pod názvem Elixír do škol, který má u nás na BIGY již mnohaletou tradici. V tomto vzdělávacím projektu se učitelé fyziky pod vedením Prof. Piskačové seznamují jak s praktickými formami cvičení a výuky, tak s novinkami v oblasti teoretické i aplikované fyziky.

Bližší info k chemické části vzdělávacího projektu najdete zde:  Brno :: Chemická centra (chemickacentra.cz)

Zařazeno v kategoriích:

Vybavenost
Úspěchy
Chemie
Učitelé

Virtuální prohlídka