Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Školkáčci v chemické laboratoři - projektový den ve škole

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

34 fotografií

Dne 24. 4. 2019 se děti z MŠ BIGY přišli podívat do výukových prostor přírodovědných předmětů a třeba si i něco vyzkoušet v chemické laboratoři.

Žáci MŠ se při návštěvě chemické laboratoře seznámili se základy bezpečnosti práce (zásady pro práci s ohněm a chemickými látkami) a následně si vyzkoušeli některé základní experimenty:

strana 1 / 3

Vypouštění Džina z lahve (rozklad peroxidu vodíku manganistanem draselným)

Hypnotická modrá voda (redukční účinky glukosy na methylenovou modř)

Mizení růžové barvy (acidobazická reakce zviditelněná fenolftaleinem)

Hoření mýdlových bublin (redox reakce zemního plynu)

Některé experimenty byly řešeny s ohledem na bezpečnost formou ukázek a některé, kdy to povaha experimentu dovoluje, si vyzkoušeli děti ve dvojicích.

Součástí projektového dne byl i důraz na jejich vzájemnou spolupráci při přípravě a realizaci pokusů.

PK Chemie moc děkuje za pomoc a spolupráci při realizaci projektového dne studentům Kláře Bínové, Viki Štroblové, Danu Rafaelovi a Vojtu Musilovi (všichni z 1.B).

Zařazeno v kategoriích:

Chemie
Učitelé
Tvorba