Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Návštěva partnerské školy v Melku (projekt Interreg)

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Petr Koutný

 – 

Naše škola realizuje ve spolupráci s partnerským gymnáziem v rakouském Melku projekt v rámci programu Interreg nazvaný "Partnerství škol – BIGY Brno – Stiftsgymnasium Melk" (KPF-02-086). Cílem projektu je umožnit studentům obou škol blíže poznat region, ve kterém se nachází partnerská škola.

V rámci tohoto projektu vyjela ve dnech 25. – 28. března skupina 10 studentů ze 2. a 3. ročníku za doprovodu dvou vyučujících do Dolního Rakouska. O dojmy z celé akce se s námi podělí sami studenti v blízké době. Nyní pouze rámcově uvádíme pestrý program, který jsme měli možnost absolvovat:

Pondělí 25. 3.:

- prohlídka města St. Pölten (hlavní město Dolního Rakouska) – prohlídka historického centra (dóm, secesní domy, synagoga) a vládní čtvrti (věž Klangturm, výhled na město, mj. dolnorakouský parlament)
- ve večerních hodinách příjezd do Melku a ubytování (tři studentky v rodinách, ostatní v areálu benediktinského kláštera, ve kterém je zároveň škola, kde v tomto pololetí studují Miriam Šprtová z 3.B, Ludmila Notovná ze 3.C a Anežka Zichová ze SPA)

Úterý 26. 3.:

- prohlídka expozice věnované řece Dunaji, kterou připravili studenti partnerské školy
- prezentace Anežky, Miriam a Lídy o městu Melk a regionu Wachau (údolí Dunaje mezi městy Melk a Krems)
- prohlídka benediktinského kláštera a přilehlých zahrad
- přijetí panem ředitelem a oběd za účasti ředitelů obou partnerských škol, vyučujících a českých studentů
- prohlídka běžně nepřístupných míst kláštera s bratrem Aloisem: výhled z kupole a střechy baziliky, zvonice, někteří si vyzkoušeli hru na varhany v bazilice
- procházka městem k Dunaji
- účast na večerní modlitbě mnichů v kapli
- studentky tamní školy ve spolupráci s českými studentkami pro nás připravily večeři: tradiční sýrové špecle a jablečný štrůdl
- večerní modlitba ve školní kapli s bratrem Aloisem

Středa 27. 3.:

- ranní modlitba s bratrem Aloisem
- celodenní výlet do Wachau: prohlídka zříceniny hradu Aggstein, kláštera Göttweig, vesničky Dürnstein a zříceniny, přívozem přes Dunaj do města Spitz, procházka městem a ochutnávka místních specialit v restauraci. To vše v krajině vinohradů a kvetoucích meruňkových stromů.
- zpět do Melku s někteří vydali na kolech po dunajské cyklostezce, ostatní autobusem

Čtvrtek 28. 3.:

- čeští studenti měli možnost podívat se po malých skupinkách do dvou vyučovacích hodin
- poté jsme se rozloučili s panem ředitelem, panem Kubelikem a bratrem Aloisem, ještě naposledy si prošli malebné městečko a vydali se vlakem domů

V blízké době přineseme dojmy studentů z této akce a přidáme jejich fotografie. Za celou výpravu je třeba poděkovat panu Tomasi Kubelikovi, koordinátorovi projektu Interreg na rakouské straně, a dalším vyučujícím a studentům z partnerské školy za program, který připravili, a za přijetí, kterého se nám dostalo. Těšíme se na další setkání, které se uskuteční v termínu 19. – 22. 6., kdy skupina rakouských studentů v doprovodu jejich vyučujících navštíví Brno.

O těchto i dalších aktivitách realizovaných v rámci projektu Interreg budeme informovat na webových stránkách naší školy.

 

Zařazeno v kategoriích:

Německý jazyk
Zahraniční spolupráce
Interreg: Bigy – Melk

Virtuální prohlídka