Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Přehled dotací za rok 2022

Vydáno:

 | 

Autorka: Jitka Coufalová

Přehled dotací, které jsme čerpali v roce 2022 a jejich poskytovatelů.

JMK:

 • Dokončení venkovní přírodní učebny ve školní zahradě - 100 000,- Kč
 • Preventivní programy na Biskupském gymnáziu - 50 000,- Kč
 • Organizace a pořádání krajského kola dějepisné soutěže - 25 000,- Kč

celkem: 175 000,- Kč

Město Brno:

 • Výměna ohřívačů teplé vody - 700 000,- Kč
 • Environmentální aktivity na Biskupském gymnáziu - 40 000,- Kč
 • MAP-polytechnické vzdělávání v MŠ - 15 000,- Kč

celkem: 755 000,- Kč

MŠMT:

 • Dotace na doučování - 60 450,- Kč, nedočerpáno a vráceno 33 200,- Kč
 • Dotace na nákup digitálních učebních pomůcek - 854 000,- Kč
 • Dotace na prevenci digitální propasti - 137 000,-

celkem: 1 018 250,- Kč

EU:

 • Šablony Bigy 2019 - v období 01/2022 - 08/2022 bylo dočerpáno cca 600 tis. do celkové částky 2 777 575,- Kč
 • Šablony Bigy 2022 - schválená dotace na období tří let (do 31.8.2025) je 3 685 968,- Kč

Zařazeno v kategoriích:

Projekty
Další projekty

Virtuální prohlídka