Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Výběrové řízení na účastníky mezinárodního setkání v Turecku v rámci projektu WISA

Vydáno:

 | 

Autorka: PaedDr. Simoneta Dembická

 – 

Studenti vyššího gymnázia, kteří mají zájem zúčastnit se 4. mezinárodního setkání projektu Erasmus+ WISA (Wise and Inventive Screenagers), se od dnešního dne mohou registrovat do výběrového řízení vyplněním online přihlášky:

https://forms.gle/KCKw8empKtJuM5to6 

Výjezd do Turecka (Manvgat, Side) se uskuteční v termínu 21. 3. – 28. 3. 2020. Ve výběrovém řízení bude vybráno 8 studentů vyššího gymnázia (1.-3. roč., kvinty – septimy). Projektové setkání je financováno z peněz programu Erasmus+. Z projektových peněz je hrazena doprava, pojištění, exkurze a vstupné na projektové akce v rámci doprovodného programu, ubytování v hotelu i strava, není hrazeno kapesné. Nezapomeňte, že na výjezd do Turecka potřebujete platný pas (musí platit nejméně 5 měsíců od vstupu do země).

Výběrové řízení se bude konat po 17. 1. 2020 a uzávěrka přihlášek je 17. 1. 2020. 

Kritéria výběrového řízení:

Napsat motivační dopis (česky, požadavky na obsah viz níže).

Natočit krátké video anebo podcast (2-3 minuty) v angličtině anebo připravit prezentaci (ppt, Prezi, Google slides) v angličtině na jedno z následujících témat a do 17. 1. ho poslat či sdílet s prof. Dembickou na emailu: simoneta.dembicka@gmail.com a prof. Vondrou na emailu jiri.j.vondra@gmail.com:

● Internet Safety Guide
● Cyberbullying

V případě potřeby si za tímto účelem založíte účet Google a Gmail. (https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=cs)

Výběr provádí komise, jejímiž členy jsou koordinátorka projektu Simoneta Dembická, zástupce vedení školy, zástupci oddělení anglického jazyka a zástupce studentského parlamentu.

Kritéria výběru:

 • Dobré studijní výsledky,  řádné plnění studijních povinností, nepříliš vysoká absence ve výuce a aktivita během studia.
 • Aktivní zájem o projekt.
 • Znalost angličtiny na úrovni B1 a schopnost bez problémů komunikovat anglicky.
 • Digitální dovednosti; kreativita a originalita.
 • Osobnostní kvality: vůdcovské kvality a komunikativní dovednosti, spolehlivost, bezproblémovost a samostatnost.
 • Motivace k výjezdu do zahraničí a ochota pracovat i na lokálních aktivitách před výjezdem a dále i po něm.

Za účelem zjištění znalostí angličtiny a osobnostních kvalit budou osloveni Vaši vyučující a třídní profesoři.

Všichni přihlášení budou seznámeni s výsledky výběrového řízení emailem nejpozději do konce ledna 2020. V případě potřeby se bude konat druhé kolo v podobě pohovoru v angličtině, k němuž budete vyzváni e-mailem. V případě stejného bodového hodnocení u více uchazečů má právo závěrečného výběru pan ředitel, a to i formou losování.

Co by měl obsahovat motivační dopis:

 • proč byste měl/a být jako účastník/účastnice mezinárodního setkání v Turecku vybrán/a právě vy,
 • vaši motivaci k zahraničnímu výjezdu a lokálním aktivitám v rámci projektu,
 • popište své vlastnosti jako kreativita, komunikativnost, vůdcovské dovednosti, organizační schopnosti apod.,
 • uveďte své dosavadní zkušenosti s využíváním digitálních technologií,
 • uveďte své aktivity během studia či mimo školu.

Prosím pište dopis sami, vlastními slovy.

Zařazeno v kategoriích:

WISA – Wise and Inventive ScreenAgers
Projekty

Virtuální prohlídka