Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Přihláška do výběrového řízení na čtvrté mezinárodní setkání projektu Legends.com v Turecku

Vydáno:

 | 

Autorka: PaedDr. Simoneta Dembická

Titulní obrázek článku

Zájemci o účast na čtvrtém mezinárodním setkání projektu Erasmus+ Legends.com v Turecku se mohou přihlásit do výběrového řízení vyplněním online přihlašovacího formuláře do 19. 5. 2023. Setkání se bude konat v únoru 2024 na partnerské škole v tureckém Side (Antalya). Od vybraných účastníků se očekává, že se zúčastní také projektového setkání v Brně (9. - 14. 10. 2023) a v této době u sebe ubytují zahraničního studenta.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit studenti prvních a druhých ročníků, kvart, kvint a sext.

Setkání se zúčastní 5 studentů. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. "small-scale project", je možné, že bude potřeba doplatit si pobytové náklady, ovšem maximálně do výše 2000 Kč, s čímž je potřeba počítat. Také je nutné mít do doby odjezdu platný Covid Pass, bude-li k cestě do Turecka vyžadován.

Výběrové řízení bude probíhat v několika fázích:

 1. Vyplnění přihlášky (do 19.5.).
 2. Zaslání motivačního dopisu a úkolu (do neděle 21.5. do 24.00 hod.)
 3. Účast na osobním pohovoru (středa 24.5. od 14.30 hod. podle pořadí stanoveného výběrovou komisí).

Podmínkou pro účast na pohovoru je včasné odevzdání motivačního dopisu a úkolu.

 • Motivační dopis napište anglicky pošlete ve formátu Word nebo PDF na emailsimoneta.dembicka@gmail.com. Co by měl motivační dopis obsahovat:
 • Zdůvodnění, proč byste měl/a být vybrán/a jako účastník/účastnice mezinárodního setkání projektu Legends.com v Turecku právě Vy.
 • Zda jste ochotni účastnit se projektových aktivit i před výjezdem a po něm (projekt bude trvat dva roky a lokálních aktivit bude celá řada).
 • Vaše dosavadní zkušenosti s projekty Erasmus, případně účast v nich.
 • Vaše aktivity během studia (účast v soutěžích, akcích pořádaných školou) či mimo školu (skaut apod.).
 • Popis Vašich vlastností jako jsou komunikativní dovednosti, schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, zodpovědnost, bezproblémovost, samostatnost…
 • Vaše digitální dovednosti a zkušenosti.
 • Informaci, zda můžete v době setkání v Brně ubytovat na týden zahraničního studenta - účastníka projektu z jiné partnerské školy.
 • Prosím pište dopis sami, pravdivě a vlastními slovy.
 • Úkolmá dvě části:
 1. Vytvořit interaktivní mapu centra Brna s místy a památkami, které by podle Vás měli účastníci setkání v Brně navštívit. V mapě se musí objevit alespoň jeden odkaz na některou brněnskou legendu včetně textu této legendy v angličtině (měli byste ho sepsat sami). Nebojte se vkládat interaktivní odkazy na videa, obrázky a podobně. Ke každému označenému místu na mapě musíte vložit i krátký text v angličtině. Mapu můžete vytvořit například v Google Maps https://www.google.com/intl/cs/maps/about/mymaps/ anebo jako interaktivní obrázek, např. na platformě https://genial.ly/ či jiné. Pošlete formou interaktivního odkazu.
 2. Připravit program jednoho dne pro projektové setkání v Brně (skupinu bude tvořit asi 20-30 účastníků). Musí se týkat nějaké moravské nebo české legendy. Buďte kreativní, ale program musí být proveditelný (rozvržení času, typy aktivit apod.). Pošlete jako textový soubor ve formátu Word v příloze.

Pohovor se bude konat ve středu 24. 5. od 14. 30 podle určeného pořadí. Budete na něj pozváni mailem nejpozději v úterý večer. V emailu se dozvíte místo konání a rozpis pořadí.

 Kritéria výběrového řízení:

 • Velmi dobré studijní výsledky a řádné plnění studijních povinností, ne příliš vysoká absence ve výuce.
 • Znalost angličtiny na úrovni minimálně B1 a schopnost bez problémů komunikovat anglicky.
 • Osobnostní kvality: komunikativní dovednosti a schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, bezproblémovost a samostatnost, schopnost empatie a společenská obratnost.
 • Digitální dovednosti a kreativita (úkol).
 • Úroveň a charakter motivace k výjezdu do zahraničí.
 • Ochota pracovat na lokálních aktivitách v průběhu celého projektu.
 • Možnost hostit zahraničního studenta v době mezinárodního setkání v Brně (říjen 2023).

Všichni přihlášení budou seznámeni s výsledky výběrového řízení e-mailem. V případě stejného bodového hodnocení u více uchazečů se bude přihlížet k možnosti ubytovat zahraničního studenta a také k inkluzi (omezené příležitosti studenta – ekonomické, sociální a jiné). V případě, že i tak bude bodové hodnocení u více účastníků stejné, má právo závěrečného výběru pan ředitel, a to i formou losování.

Online přihlašovací formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6YL126PLuN2QPld3H8WrNuzwhn3M_RsspRBZICxU6Yo6tnA/viewform 

https://forms.gle/MWPKtDLBJYKQy4bo7 

 

Zařazeno v kategoriích:

Legends.com
Erasmus+

Virtuální prohlídka