Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Přihláška do výběrového řízení na druhé mezinárodní setkání projektu Legends.com ve Finsku

Vydáno:

 | 

Autorka: PaedDr. Simoneta Dembická

Titulní obrázek článku
 – 

Zájemci o účast na druhém mezinárodním setkání projektu Erasmus+ Legends.com ve Finsku se mohou přihlásit do výběrového řízení vyplněním online přihlašovacího formuláře do 10.11. 2022. Setkání se bude konat v termínu 26. 2. - 4. 3. 2023 na partnerské škole ve finském Espoo. 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit studenti prvních a druhých ročníků, kvart, kvint a sext.

Setkání se zúčastní 5 studentů. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. "small-scale project", bude pravděpodobně potřeba doplatit si pobytové náklady, ovšem maximálně do výše 4000 Kč, s čímž je potřeba počítat. Také je nutné mít do doby odjezdu platný Covid Pass.

Výběrové řízení bude probíhat v několika fázích:

 1. Vyplnění přihlášky.
 2. Zaslání motivačního dopisu a videa.
 3. Účast na pohovoru.

Podmínky pro účast na pohovoru:

 • Napsat a poslat na email: simoneta.dembicka@gmail.com motivační dopis anglicky (požadavky na obsah viz níže).
 • Natočit krátké autorské a originální video (1 až 3 minuty) v angličtině s tématem nějaké místní brněnské či jihomoravské legendy. Video (nebo link na něj) pošlete na mail: simoneta.dembicka@gmail.com do 12. 11. 24.00)

Pohovor se bude konat v pondělí 14.11. buď prezenčně ve škole či online ve večerních hodinách. Budete k němu pozváni emailem nejpozději v neděli 13.11. večer.

 Kritéria výběrového řízení:

 • Velmi dobré studijní výsledky a řádné plnění studijních povinností, ne příliš vysoká absence ve výuce.
 • Znalost angličtiny na úrovni minimálně B1 a schopnost bez problémů komunikovat anglicky.
 • Osobnostní kvality: komunikativní dovednosti a schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, bezproblémovost a samostatnost, schopnost empatie a společenská obratnost.
 • Digitální dovednosti a kreativita (natočené video).
 • Úroveň a charakter motivace k výjezdu do zahraničí.
 • Ochota pracovat na lokálních aktivitách v průběhu celého projektu.
 • Možnost hostit zahraničního studenta v době mezinárodního setkání v Brně (září 2023).

Všichni přihlášení budou seznámeni s výsledky výběrového řízení e-mailem. V případě stejného bodového hodnocení u více uchazečů se bude přihlížet k možnosti ubytovat zahraničního studenta a také k inkluzi (omezené příležitosti studenta - sociální a jiné). V případě, že i tak bude bodové hodnocení u více účastníků stejné, má právo závěrečného výběru pan ředitel, a to i formou losování.

 Co by měl obsahovat motivační dopis:

 • Zdůvodnění, proč byste měl/a být vybrán/a jako účastník/účastnice mezinárodního setkání projektu Legends.com ve Finsku právě Vy.
 • Zda jste ochotni účastnit se projektových aktivit i před výjezdem a po něm (projekt bude trvat dva roky a lokálních aktivit bude celá řada).
 • Vaše dosavadní zkušenosti s projekty Erasmus, případně účast v nich.
 • Vaše aktivity během studia (účast v soutěžích, akcích pořádaných školou) či mimo školu (skaut apod.).
 • Popis Vašich vlastností jako komunikativní dovednosti, schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, zodpovědnost, bezproblémovost, samostatnost…
 • Vaše digitální dovednosti a zkušenosti.
 • Informaci, zda byste mohli na podzim 2023 ubytovat na týden zahraničního studenta - účastníka projektu z jiné partnerské školy.

Prosím pište dopis sami, pravdivě a vlastními slovy.

Online přihlašovací formulář: https://forms.gle/ASXR24YmEzRbor3r8

Zařazeno v kategoriích:

Legends.com
Projekty

Virtuální prohlídka