Kontakt
Nejnovější články v kategorii Spolek přátel Bigy — Zápisy jednání
Zápis ze schůze výboru 4. 11. 2015

Vydáno: 19. listopadu 2015, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 4. 11. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny

pí. Krejzová, pí. Kozlíčková, pí. Nováková, pí. Vrbacká, P. Hejtmánek, p. Winkler, p. Večeřa, p. Vochozka

                 

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Nová tělocvična na Bigy

Vydáno: 4. října 2015, 20.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Nová tělocvična na BIGY

pátek 2. 10. 2015 | 14.27 h | autor Mgr. Michal Snopek

Od 1.10. 2015 je plně zprovozněna nová tělocvična na úpolové sporty (sebeobrana). Nachází se ve 2. patře v prostorách tělocvičny na stolní tenis (tzv. „pinecárna“).

„Úpolovku“ se podařilo vybudovat díky SPOLEČNOSTI PŘÁTEL BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA V BRNĚ, která věnovala částku 93 000 Kč na nákup speciální podlahy (tatami), obložení stěn a žíněnek.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Zápis ze schůze výboru 16. 9. 2015

Vydáno: 16. září 2015, 20.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 16. 9. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny

                   Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Martin Večeřa, Jana Vrbacká RNDr. Miloš Winkler, Mgr. Blažej Hejtmánek

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

Vážení rodiče a přátelé Bigy,

dovolujeme si Vám nabídnout členství ve Společnosti přátel Biskupského gymnázia v  Brně. Rodiče žáků přim a prvních ročníků prosíme o vyplnění přihlášek, které dostali koncem školního roku na informativní schůzce. Rodiče ostatních žáků a další zájemci se mohou přihlásit na mailové adrese hospodářky: jana.kozlickova@bigy.cz.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně o. s. konané dne 27. 5. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny (Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Jana Vrbacká, Ing. Josef Vochozka)

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 15. 4. 2015


Přítomni: dle prezenční listiny (Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler)

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 19. 2. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2014, zpráva o hospodaření v r. 2014, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2015
4. Diskuse
5. Schválení zprávy o činnosti za r. 2014, zprávy o hospodaření za r. 2014 a návrhu rozpočtu na r. 2015
6. Volba členů výboru a revizní komise

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

POZVÁNKA

občanské sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU
která se koná ve čtvrtek dne 19. února 2015 v 17 hodin ve sborovně gymnázia

Program:
1. Zahájení - prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2014, zpráva o hospodaření v r. 2014, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2015
4. Diskuse
5. Schválení zprávy o činnosti za r. 2014, zprávy o hospodaření za r. 2014 a návrhu rozpočtu na r. 2015
6. Volba členů výboru a revizní komise

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Krásné vánoční svátky

Vydáno: 14. prosince 2014, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Vážení členové Společnosti přátel Bigy, vážení rodiče, milí přátelé,

dříve než Vám popřejeme hezké prožití vánočních svátků nám dovolte, abychom Vás seznámili s činností Společnosti přátel Biskupského gymnázia v tomto roce. Díky Vašemu přispění jsme finančně pomáhali sociálně znevýhodněným studentům, odměňovali studenty úspěšně reprezentující školu, zabezpečovali provoz fary v Opatově, hradili pojistné za školní automobil, hradili náklady spojené s provozem studentských kopírek. V listopadu jsme gymnáziu věnovali finanční prostředky ve výši jednostotisíc korun na nákup šatních skříněk.
Potěšující pro nás byla skutečnost, že máte zájem o členství v našem občanském sdružení. Obdrželi jsme od Vás téměř padesát nových přihlášek. Děkujeme za ně i za členské příspěvky.
Jsme Vám velmi vděčni za poskytnuté finanční dary. Vaší přízně a náklonnosti si velice vážíme a věříme, že si ji zachováme i do budoucna.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 17. 9. 2014
Přítomni: Ing.Horák,  pí. Kozlíčková, Mgr.Mikula, PhDr. Nováková, p. Večeřa, Ing. Vochozka, pí. Vrbacká, RNDr. Winkler
Host: P. Hejtmánek
Revizní komise: pí. Vichrová, Ing. Vichr

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo