Kontakt
Nejnovější články v kategorii Spolek přátel Bigy — Zápisy jednání
Zápis ze schůze výboru 7. 12. 2016

Vydáno: 21. prosince 2016, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, o.s. konané dne 7. 12. 2016

 

Přítomni: dle prezenční listiny - Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, Mgr. Večeřa, Mgr. Krejzová, Mgr. Vochozka, paní Vrbacká, RNDr. Winkler, paní Kozlíčková

Host: Ing. Onuca – ekonom školy

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Vánoční přání

Vydáno: 12. prosince 2016, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

                  

Vážení rodiče, milí přátelé Bigy,


            dovolte, abychom Vám na závěr roku roku 2016 poděkovali za Vaši přízeň a zároveň Vás seznámili s činností občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Zápis ze schůze výboru 14. 9. 2016

Vydáno: 14. září 2016, 20.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, o.s. konané dne 14. 9. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny – Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, Mgr. Večeřa, Mgr. Vochozka, paní Vrbacká, RNDr. Winkler, paní Kozlíčková

1. Paní Vrbacká informovala členy výboru o situaci na faře v Opatově na Moravě. Během prázdnin byly na faře provedeny revize plynového kotle a hasících přístrojů. Dále paní Vrbacká informovala o obsazenosti farní budovy během prázdnin. Fara byla téměř celé prázdniny obsazena. Do konce roku 2016 jsou dojednány další pronájmy. Oproti roku 2015 dochází k nárůstu obsazenosti jak o prázdninách, tak  během roku.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, o.s. konané dne 25. 5. 2016

 

Přítomni: dle prezenční listiny – Mgr. Hejtmánek, Mgr. Krejzová, Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, Mgr. Večeřa, paní Vrbacká, paní Kozlíčková

 

Paní Vrbacká informovala o situaci na faře v Opatově na Moravě. Byla prodloužena smlouva o pronájmu farní budovy do konce roku 2016. Bude provedena revize plynu a revize hasících přístrojů. V letošním roce došlo ke zvýšení obsazenosti.
Školní automobil – školní automobil bude nadále sloužit pouze pro potřeby provozu a údržby školní budovy, nikoliv pro přepravu osob.
Byl schválen příspěvek škole na nákup lavic do 1 učebny do částky 70 000,- Kč. Rozhodnutí – všichni přítomní členové výboru odsouhlasili uvedený příspěvek na nákup školních lavic.
Paní Mgr. Piskačová předložila žádost o finanční příspěvek pro studenty účastnící se finále šifrovací soutěže Technoplaneta.  Žádost tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Rozhodnutí – všichni přítomní členové výboru odsouhlasili poskytnutí příspěvku 7.000,- Kč na reprezentaci školy.
Paní Mgr. Sedláková podala žádost o finanční příspěvek pro třídu K. B zaplacení kurzovného do domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Uvedení studenti nacvičili anglické divadlo a uvedený kurz byl odměnou za jejich výkon. Žádost tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Rozhodnutí – všichni přítomní členové výboru odsouhlasili příspěvek ve výši 7.000,- Kč.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Zápis ze schůze výboru 30. 3. 2016

Vydáno: 30. března 2016, 20.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, o.s. konané dne 30. 3. 2016

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Paní Vrbacká informovala přítomné členy o faře v Opatově na Moravě.  Za uplynulé období proběhla v objektu výměna pracovní desky u kuchyňské linky v ceně 5.985,- Kč. Postupně také dochází k výměně matrací na spaní za nové.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Zápis z valné hromady 2016

Vydáno: 24. února 2016, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 24. 2. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení – prezence
2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2015, zpráva o hospodaření v r. 2015, zpráva revizní komise
3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2016
4. Diskuse
5. Schválení zprávy o činnosti za r. 2015, zprávy o hospodaření za r. 2015 a návrhu rozpočtu na r. 2016

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

POZVÁNKA

občanské sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně Vás srdečně zve na

 

VALNOU HROMADU

která se koná ve středu dne 24. února 2016 v 17 hodin ve sborovně gymnázia

 

Program:

1. Zahájení – prezence

2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2015, zpráva o hospodaření v r. 2015, zpráva revizní komise

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Zápis ze schůze výboru 9. 12. 2015

Vydáno: 16. prosince 2015, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 9. 12. 2015

Přítomni: Mgr. Krejzová, Mgr. Mikula, Mgr. Večeřa, pí.Vrbacká, RNDr. Winkler, pí. Kozlíčková

Host: RNDr. Taraba

 

1. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru paní Vrbacká.
2. RNDr. Taraba poděkoval přítomným za poskytnutí příspěvku na dopravné na exkurzi v rámci výuky biotechnologií. Sdružení na uvedený projekt přispělo částkou 5.000,- Kč.
3. Paní Vrbacká požádala pana ředitele Mgr. Mikulu o vypracování tabulek počtu prodaných a darovaných reklamních předmětů.
4. Paní Vrbacká požádala pí. Kozlíčkovou o vystavení vánočního přání na stránky školy.
5. Paní Vrbacká dále informovala přítomné o obsazenosti fary v Opatově na Moravě. V letošním roce byla fara využívána o hlavních prázdninách 6 týdnů. Pronájmy se realizovaly i během celého roku o víkendech a vedlejších prázninách. Bylo konstatováno, že propagace na internetových stránkách je užitečná a zvýšilo se díky ní povědomí o této možnosti ubytování.   Zájem o rezervace na příští rok již započal.
6. Pan ředitel Mgr. Mikula požádal členy výboru o poskytnutí příspěvku na anglické divadlo.  Formou podpory by byl bezplatný pronájem fary v Opatově ke zkouškám divadelního souboru během jara 2016. Členové výboru odsouhlasili výše uvedený požadavek a rozhodli se touto formou projekt podpořit.
7. Dále pan ředitel Mgr. Mikula informoval o stavu školního automobilu Citroën Jumper. Stav vozu je přímo úměrný délce provozu. Vůz      bude i nadále využíván zejména pro potřeby provozu školy. Pro bezpečnou přepravu studentů již ovšem není dostačující.
8. Členové výboru se dohodli na termínu konání valné hromady. Valná hromada se bude konat 24.2. 2016.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Vánoční přání

Vydáno: 14. prosince 2015, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Vážení rodiče, milí přátelé Bigy,

       dovolte, abychom Vás na závěr roku 2015 seznámili s činností Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně a vyjádřili poděkování, za přízeň, kterou nám věnujete.

       Díky Vašemu přispění naše občanské sdružení opět finančně pomáhalo sociálně znevýhodněným studentům. Dále jsme odměňovali studenty úspěšně reprezentující školu, zabezpečovali provoz fary v Opatově, hradili pojistné za školní automobil, hradili náklady spojené s provozem studentských kopírek a vybrali projekt, který jsme se rozhodli finančně podpořit.  V letošním roce jsme finančně přispěli na vybudování úpolové tělocvičny. Na její výstavbu jsme věnovali částku devadesáti tisíc korun. V souvislosti s oslavami 25. výročí znovuobnovení školy jsme, jako formu podpory a prezentace Biskupského gymnázia, volili příspěvek na nákup reklamních předmětů.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo