Kontakt
Nejnovější články v kategorii Spolek přátel Bigy — Zápisy jednání
Poděkování rodičům

Vydáno: 30. ledna 2018, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Vážení rodiče, vážení členové Spolku přátel Bigy Brno, milí přátelé,

v loňském roce jsme se na Vás obrátili s prosbou o finanční výpomoc na podporu školních i mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia Brno.  Jsme rádi, že jste tuto prosbu  vyslyšeli a s vděčností si Vám dovolujeme oznámit, že na účty Biskupského gymnázia a Spolku přátel Bigy Brno jste darovali celkem 560 tis. Kč.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Poděkování

Vydáno: 12. prosince 2017, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Titulní obrázek článku

Vážení rodiče, vážení členové Spolku přátel Bigy Brno, milí přátelé,

dovolte,  abychom  Vám vyjádřili poděkování a vděčnost za Vaši podporu a za dary, které jste v roce 2017 poskytli našemu gymnáziu. Jsme potěšeni i překvapeni přízní, kterou nám věnujete a  doufáme, že si ji zachováme i do budoucna.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Nové lavice

Vydáno: 30. listopadu 2017, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

3 fotografie

Vážení rodiče a členové Spolku přátel Bigy Brno, milí přátelé,

v letošním roce spolek přispěl částkou 180 tis. Kč  na nákup školního nábytku do tří učeben gymnázia (vloni částkou 140 tis. Kč na nábytek do dvou tříd). Jak jsme  Vám již psali, chceme v této aktivitě i nadále pokračovat. Jak sami vidíte. Stojí to za to.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Žádost o podporu

Vydáno: 28. listopadu 2017, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení rodiče, vážení členové Spolku přátel Bigy Brno, milí přátelé,

dovolte, abychom Vás na konci roku 2017 seznámili s činností  Biskupského gymnázia  Brno a Spolku přátel Bigy Brno a vyjádřili Vám poděkování a vděčnost za přízeň, kterou jste  nám věnovali.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 20. 9. 2017

 

Přítomni: pí. Krejzová, pí. Kozlíčková, pí. Nováková, p. Večeřa, pí. Vrbacká, p. Winkler

 

Paní Vrbacká informovala přítomné o stavu na faře v Opatově na Moravě. Minulý týden byl na faru pořízen nový kombinovaný sporák. Byl zaplacen nedoplatek za zemní plyn ve výši cca 15.300,- Kč. Tento nedoplatek byl způsoben vyšší návštěvností v zimním období minulého roku a změnou režimu temperování objektu. Původně se temperovalo na 7 stupňů  a nyní na 15 stupňů Celsia. Do konce kalendářního roku je fara vcelku  obsazena.  Bylo konstatováno, že příjmy z nocležného plně pokryjí náklady spojené s provozem a případnými opravami objektu.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Spolek přátel Bigy Brno

Vydáno: 31. srpna 2017, 20.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Vážení rodiče, milí přátelé Bigy,

            dovolte, abychom Vás v krátkosti seznámili s činností  Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně v letošním roce.  Zásadní změnou v  uvedené společnosti je změna  vyvolaná legislativními úpravami v novele Občanského zákoníku. Z někdejších občanských sdružení se staly spolky s povinností změnit název a přijmout nové stanovy. Nově spolek nese název Spolek přátel Bigy Brno.  Jeho účely, tedy duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia Brno a výpomoc sociálně znevýhodněným studentům, zůstaly  zachovány.  Dále dovolte, abychom Vás informovali o činnostech, které v letošním roce Spolek přátel Bigy Brno uskutečňuje. Jak bylo uvedeno, spolek  finančně podporuje sociálně znevýhodněné studenty, odměňuje studenty úspěšně reprezentující školu, zabezpečuje provoz fary v Opatově, hradí pojistné za školní automobil a náklady spojené s provozem studentských kopírek.   Na podporu školních aktivit byla pro rok 2017 vyčleněna částka jednostotisíckorun, která bude využita na vybavení dvou tříd gymnázia novými lavicemi.   

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Zápis z valné hromady konané dne 21. 2. 2017

Vydáno: 8. června 2017, 20.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis z valné hromady občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 21. 2. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

Zahájení – prezence
Zpráva o činnosti sdružení v r. 2016, zpráva o hospodaření v r. 2016, zpráva revizní komise
Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2017
Projednání změny názvu
Projednání nových stanov
Diskuse
Schválení změny názvu, stanov, předložených zpráv za r. 2016 a návrhu rozpočtu na r. 2017
Volba členů výboru a revizní komise

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 7. 6. 2017

Přítomni: Mgr.  Krejzová, pí. Kozlíčková, Mgr.  Mikula, Mgr. Vochozka,  pí. Vrbacká, RNDr. Winkler

 

Paní Kozlíčková předložila členům výboru žádostí o poskytnutí příspěvků na dopravu. Jednalo se o příspěvky na tyto akce:

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 12. 4. 2017

Přítomni: pí. Krejzová, pí. Kozlíčková, pí. Nováková, p. Večeřa, pí. Vrbacká, p. Winkler

V  úvodu schůze proběhla volba předsedy a místopředsedy Spolku přátel Bigy Brno.  Do funkce předsedkyně výboru členové výboru navrhli paní Janu Vrbackou a do fukce místopředsedy výboru pana Mgr. Martina Večeřu. Přítomní členové výboru jednomyslně zvolili do funkce předsedkyně výboru paní Janu Vrbackou a do funkce místopředsedy výboru pana Mgr. Martina Večeřu.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Zápis ze schůze výboru 18. 1. 2017

Vydáno: 2. března 2017, 22.00

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 18. 1. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny (pí. Krjezová, pí. Kozlíčková, p. Mikula, p. Večeřa, p. Vochozka, pí. Vrbacká, p. Winkler)

 

Paní Vrbacká informovala přítomné o využití fary v Opatově na Moravě v uplynulém roce 2016. Fara byla po celý rok plně využita. Příjmy z pronájmů představovaly částku cca 255 tis. Kč. V průběhu roku byla na faře vyměněna kuchyňská linka. Další nutnou investicí je výměna povlaků na matrace. Nutné revize objektu byly provedeny.

Zařazeno v kategoriích:
Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo