Organizace přijímacího řízení 2020

Vydáno: 21. listopadu 2019 23.00

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Vzhledem k uzavření škol jsou níže uvedené informace přizpůsobené nové situaci. Více informací najdete v dopise, který jsme obdrželi od ministra školství Ing. Roberta Plagy, Ph. D. Dopis najdete v příloze tohoto článku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předpokládaný počet přijímaných studentů
Pro školní rok 2020/21 bude otevřeno celkem 5 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů):

  • dvě třídy v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) se všeobecným zaměřením
  • tři třídy ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41), z toho předpokládáme:
    • 1 třídu se všeobecným zaměřením
    • 1 třídu  s přírodovědným zaměřením
    • 1 třídu s humanitním zaměřením

Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium
Řádné termíny:
14. dubna 2020 (úterý)
15. dubna 2020 (středa)

Termíny přijímacích zkoušek pro osmileté studium
Řádné termíny:
16. dubna 2020 (čtvrtek)
17. dubna 2020 (pátek)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium
13. května 2020 (středa)
14. května 2020 (čtvrtek)

Obsah přijímacích zkoušek
Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium studium budou skládat 3 písemné testy v jednom dni:
MAT, ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT),  základy křesťanské kultury (vytváří BIGY)

Vliv na přijetí  uchazeče v osmiletém i čtyřletém studijním oboru má také prospěch ze základní školy, body se připočítávají i za účast v soutěžích a olympiádách ve vybraných naukových předmětech (viz kritéria).

Studijní materiály k testům ze základů křesťanské kultury je možné zakoupit na sekretariátu naší školy.
Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Kritéria přijímacího řízení
Konkrétní kritéria pro osmileté a čtyřleté studium budou zveřejněna nejpozději koncem ledna 2020.

Odevzdání přihlášky
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 2. 3. 2020 na sekretariátu naší školy nebo ji poslat doporučeně poštou.

Organizace zkoušek
Podrobné informace k organizaci zkoušek v roce 2020 naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz.

Přípravný kurz
Pro zájemce budeme na jaře 2020 pořádat bezplatně přípravný kurz ze základů křesťanské kultury. V minulých letech se na něj přihlásilo téměř 100 % uchazečů o studium.  Kurz se bude konat v budově našeho gymnázia.

Termíny konání kurzu:
pro osmileté studium –  středa 11. března 2020 v době od 16 do 18 hodin.
pro čtyřleté studium – středa 18. března 2020 v době od 16 do 18 hodin.

Na kurz je možné se  přihlásit elektronicky prostřednictvím následujících odkazů:

Elektronická přihláška na přípravný kurz pro osmileté studium

Elektronická přihláška do přípravného kurzu pro čtyřleté studium

Uzávěrka přihlášek do přípravných kurzů je vždy týden před konáním příslušného kurzu:
4. 3. 2020 pro osmileté studium
11. 3. 2020 pro čtyřleté studium

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte občas případné změny !!!

 

Zařazeno v kategoriích:
Přijímací řízení
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno