Organizace přijímacího řízení 2021

Vydáno: 21. listopadu 2019 23.00

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Předpokládaný počet přijímaných studentů
Pro školní rok 2021/22 bude otevřeno celkem 5 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů):

  • dvě třídy v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) se všeobecným zaměřením
  • tři třídy ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41), z toho předpokládáme:
    • 1 třídu se všeobecným zaměřením
    • 1 třídu  s přírodovědným zaměřením
    • 1 třídu s humanitním zaměřením

  Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium
Řádné termíny:
12. dubna 2021 (pondělí)
13. dubna 2021 (úterý)

Termíny přijímacích zkoušek pro osmileté studium
Řádné termíny:
14. dubna 2021 (středa)
15. dubna 2021 (čtvrtek)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium
12. května 2021(středa)
13. května 2021 (čtvrtek)

Odevzdání přihlášky
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2021 na sekretariátu naší školy nebo ji poslat doporučeně poštou.

Obsah přijímacích zkoušek
Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium  budou skládat 3 písemné testy v jednom dni:
MAT, ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT),  základy křesťanské kultury (vytváří BIGY)

Vliv na přijetí  uchazeče v osmiletém i čtyřletém studijním oboru má také prospěch ze základní školy, body se připočítávají i za účast v soutěžích a olympiádách ve vybraných naukových předmětech (podrobnější informace jsou uvedeny v kritériích).

Kritéria přijímacího řízení 
najdete v příloze tohoto článku

Studijní opory k přijímacím zkouškám

Ve dnech 1. - 5. února (PO - PÁ) bude možné přímo na gymnáziu zakoupit studijní materiály ke zkoušce ze základů křesťanské kultury, a to vždy v době od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin (je zapotřebí zvonit u hlavního vchodu do školy na zvonek "Ředitelství").

V první polovině března 2021 budou na stránkách www.bigy.cz zveřejněny odkazy na výuková videa, která nahradí prezenční přípravné kurzy pořádané naší školou v minulých letech. 

Studijní materiály k jednotné přijímací zkoušce je možné najít na těchto stránkách:

• https://prijimacky.cermat.cz (testy z minulých ročníků JPZ,  průvodce řešením testů, tipy a doporučení pro uchazeče, od začátku ledna budou zveřejněny ilustrační testy pro rok 2021)

 • https://procvicprijimacky.cermat.cz ( procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení))

• https:// nadalku.msmt.cz (odkazy na výuková videa na kanále Youtube) 

Informace průběžně aktualizujeme. Sledujte občas případné změny !!!

 

Zařazeno v kategoriích:
Přijímací řízení
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno