Kontakt

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

Vydáno: 16. května 2021, 16.16

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Nutnou podmínkou pro jakékoli další kroky je obdržení rozhodnutí o přijímacím řízení. Toto rozhodnutí je možné předat pouze zákonnému zástupci uchazeče nebo zletilé osobě, kterou zákonný zástupce zplnomocní. Rozhodnutí, která nebudou vyzvednuta do 24. května, budou zákonným zástupcům nepřijatých studentů zaslána poštou.

Zákonný zástupce uchazeče, který je přijat a chce studovat na naší škole, odevzdá do kanceláře školy zápisový lístek, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 4. června 2021. 
Pozor!!! Na zápisovém lístku musí být podpis uchazeče i zákonného zástupce.

Zákonný zástupce uchazeče, který je přijat, ale rozhodl se pro studium na jiné střední škole, informuje o tomto rozhodnutí co nejdříve sekretariát naší školy, aby mohl být na uvolněné místo přijat uchazeč, který se umístil další v pořadí.

Zákonný zástupce uchazeče, který není na naši školu přijat, ale přeje si zde studovat, může podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Prosíme o podání odvolání na našem formuláři, který najdete v příloze tohoto článku. Odvolání nemá smysl podávat, pokud se uchazeč dostal níže, než 35 míst pod čáru, která odděluje přijaté studenty od nepřijatých. 
Pozor!!! Na žádosti o odvolání musí být podpis zákonného zástupce.

Zákonný zástupce uchazeče, který není na naši školu přijat a rozhodne se studovat na jiné střední škole, odevzdá zápisový lístek zvolené střední škole. Naši školu o svém rozhodnutí informovat nemusí.

Vyplněné zápisové lístky a odvolání je možné osobně předávat: 21. května v době od 15.00 do 18.00 v sále B5 v přízemí gymnázia. V další dny na sekretariátu naší školy v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo