Kontakt
Předmětová komise

Německý jazyk

Kategorie
 Akce předmětové komise
Předměty
NEJ Německý jazykKNJ Konverzace v německém jazyceKnjn Konverzace v německém jazyce
Ilustrační foto
Německý jazyk – základní informace

Vydáno: 28. září 2010, 4.35

 | 

Autorka: Lucie Zavřelová

Němčina je jedním z cizích jazyků, které se vyučují na BiGy jako povinné. Studenti a studentky se pro ni mohou rozhodnout jak na čtyřletém gymnáziu (vyučuje se od 1. do 4. ročníku), tak na osmiletém. Zde si ji volí jako druhý cizí jazyk od tercie, který mají 3 hodiny týdně.

Německý jazyk se pak vyučuje až do oktávy a studenti z něj mohou složit maturitní zkoušku. Po letech výuky získají natolik dobré znalosti, že jsou schopni skládat zkoušky s mezinárodně uznávanou platností (např. Österreichisches Sprachdiplom – přímo na naší škole) nebo státní zkoušku. Výuka němčiny na našem gymnáziu je také kvalitní přípravou na studium tohoto jazyka na Pedagogické nebo Filozofické fakultě MU. Na obou těchto fakultách studuje německý jazyk několik našich úspěšných absolventů / absolventek.

Hlavním cílem předmětové komise NEJ je co nejkvalitnější výuka německého jazyka, jeho popularizace a propagace jakožto nejvýznamnějšího jazyka Evropské unie. K tomu směřují veškeré aktivity členů předmětové komise.

Konverzace v německém jazyce může být povinně volitelným nebo nepovinným předmětem pro třetí ročníky či septimy a pro maturaty/maturantky.

Na škole jsou dvě odborné učebny německého jazyka. V obou je projektor propojený s DVD přehrávačem a PC. K procvičování on-line využíváme i počítačové učebny. Při výuce jsou používány moderní učebnice, doplňkové materiály (tabulky, mapy) a audiovizualní pomůcky.

Co se týče učebnic, používáme následující:

               

tercie                           Ideen 1                                   Hueber                                   

kvarta                          Ideen 1                                   Hueber                                   

kvinta                          Deutsch.com 2                        Hueber                                   

sexta                           Deutsch.com 2                        Hueber                                   

septima                       Ziel B1+                                 Hueber                                   

oktáva                         Ziel B1 (B1+)                          Hueber                                   

 

1ABC                         Deutsch.com 1,2                    Hueber                                   

2ABC                         Deutsch.com 1,2                    Hueber                                   

3ABC                         Deutsch.com 2                       Hueber                                   

4ABC                         Deutsch.com 2                       Hueber                                   

Všechny učebnice jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, odpovídají tematicky věku studentů/studentek a jejich součástí je rovněž bohatá internetová podpora obsahující doplňková cvičení a odkazy.

Nejnovější články v kategorii Německý jazyk
Studijní pobyt v Melku

Vydáno: 14. května 2021, 7.52

 | 

Autor: Petr Koutný

V rámci spolupráce s partnerskou školou v rakouském Melku vyjedou v příštím školním roce na studijní pobyt (v termínu září-prosinec) tito studenti: 

Karolína Podivínská (3.C)

Ondřej Krejčí (SPA)

Filip Dvořáček (SPA)

Náhradnicí je Veronika Fialová (2.B).

Studenti byli vybráni na základě pohovoru, na který se letos přihlásilo celkem 18 studentů, za což jsme velmi rádi. Věříme, že to byla pro všechny přínosná zkušenost. Vybraným studentům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast!

Předmětová komise němčiny

Zařazeno v kategoriích:
Zahraniční spolupráce
Německý jazyk
Celý článek...
Studijní pobyt v Melku ve školním roce 2021/2022

Vydáno: 21. dubna 2021, 11.40

 | 

Autor: Petr Koutný

Titulní obrázek článku

Také pro příští rok nabízíme možnost absolvovat čtyřměsíční studijní pobyt na partnerské škole v rakouském Melku. Zájemci z řad studentů němčiny z 1.-3. ročníků a kvinty-septimy se mohou hlásit u svých vyučujících němčiny, bližší informace  budou podány v hodinách. Přihlašujte se, prosíme, do 7. 5., online pohovor se uskuteční ve čtvrtek 13. května v 11h, vybráni budou tři studenti

Těšíme se na všechny zájemce a přejeme hodně zdaru :)

Vaši vyučující němčiny

Zařazeno v kategoriích:
Zahraniční spolupráce
Německý jazyk
Celý článek...
Konverzační soutěž v němčině - školní kolo

Vydáno: 18. února 2021, 9.05

 | 

Autor: Petr Koutný

16. února 2021, 23.00 – 17. února 2021, 22.59

Ve středu 17. 2. se uskutečnila tradiční konverzační soutěž v němčině, tentokrát vzhledem k situaci v online verzi. Soutěžící měli za úkol se představit, popsat obrázky a hovořit o jejich tématu z vlastní perspektivy. Vítězem tohoto školního kola se stala Markéta Kampánová ze septimy A, která postupuje do okresního kola. Náhradnicí je Karolína Podivínská (3. C). 

Gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony :)

Zařazeno v kategoriích:
Německý jazyk
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo