Kontakt
Předmětová komise

Matematika

Kategorie
 Akce předmětové komise
Předměty
CMA Cvičení z matematikyMAT MatematikaCman Cvičení z matematikySemn Seminář z matematikyDegn Deskriptivní geometrieSEM Seminář z matematikyDEG Deskriptivní geometrieVman Vyšší matematika
Ilustrační foto
Matematika – základní informace

Vydáno: 15. září 2010, 4.35

 | 

Autorka: Eva Plechlová

Titulní obrázek článku

Vítejte na stránkách matematiky!

Odkazy na stránky učitelů matematiky

prof. Haminger:  http://www.haminger.wbs.cz

                        (zadání matematické olympiády a termíny odevzdání, Homo Špekulus)

prof. Plechlová:   http://www.plechlova.websnadno.cz

                         (příklady pro přípravu k maturitě z matematiky a deskriptivní geometrie)

prof. Piskačová:  http://www.piskacova.websnadno.cz

prof. Hamingerová: http://www.hamingerova.wbs.cz

prof. Henc:  http://www.mahenbigy.websnadno.cz

prof. Stará:  http://www.janstar.websandno.cz

Matematika

Výuka matematiky prohlubuje a rozvíjí pochopení a využití kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, utváří kvantitativní a geometrickou gramotnost studentů. Způsob matematického myšlení a zdůvodňování, vytváření hypotéz a deduktivních úvah je prostředkem pro nová a hlubší poznání a je předpokladem dalšího studia. Učivo matematiky umožňuje pochopit, že matematika je nezastupitelným prostředkem v modelování a předpovídání reálných jevů. Osvojené matematické pojmy, vztahy a procesy napomáhají proniknout do podstaty oboru, propojovat jednotlivé tematické okruhy, objevovat harmonii a půvab matematiky.

Matematické vzdělávání ovlivňuje rozvoj abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i v běžném životě, v pěstování schopnosti aplikace.

Deskriptivní geometrie

Úkolem deskriptivní geometrie na gymnáziu je připravit žáky na vysokoškolské studium těch oborů, kde budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod, zejména při studiu technických a uměleckých oborů (architektura, stavební a strojní fakulta). Potřebnost těchto dovedností je důležitá i v jiných oblastech, např. v oblasti růmyslového designu nebo v lékařské anatomii.

Výuka deskriptivní geometrie navazuje na Stereometrii a je zařazena ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v septimě a oktávě osmiletého gymnázia (2 hod. týdně – 60 hod. za rok).

Cílem výuky deskriptivní geometrie je naučit se základním zobrazovacím metodám – pravoúhlému promítání na dvě průmětny a pravoúhlé axonometrii a využívat je při zobrazování těles.

Nejnovější články v kategorii Matematika
Školní kolo soutěže v řešení SUDOKU

Vydáno: 24. ledna 2017, 14.22

 | 

Autorka: Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
25. ledna 2017, 23.00 – 26. ledna 2017, 22.59

Školní kolo soutěže se bude konat 26.1.2017 od 13:00 do 13:45 v sále B5.

Přihlášené týmy se sejdou ve 12:50 před sálem B5, ve 13:00 začíná samotná soutěž. Trénovat můžete na úlohách z minulého ročníku, které naleznete na  http://sudokualogika.cz/sites/default/files/Studenti_jaro_2016.pdf

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Matematika
Celý článek...
Titulní obrázek článku
19. ledna 2017, 23.00 – 20. ledna 2017, 22.59

Program je určen pro studentky třetích ročníků středních škol, které mají zájem o studium vysoké školy technického zaměření, rády by zjistily, jak to na takové škole chodí a udělaly si jasnější představu o tom, co jednotlivé obory nabízí. Tyto informace získávají středoškolačky od svých mentorek, studentek vysokých škol, které jim ve druhé polovině školního roku představují život na vysoké škole a svůj studijní obor.

Zařazeno v kategoriích:
Matematika
Fyzika
Celý článek...
11. října 2016, 22.00 – 12. října 2016, 21.59

Ve středu 12. října se v aule gymnázia konal další ročník soutěže Přírodovědný klokan.
Soutěže se účastnilo 103 zájemců z řad studentů tercií a kvart (kategorie Kadet), dále
pak 78 zájemců z řad studentů kvint, sext, prvních a druhých ročníků (kategorie Junior).

Otázky v této soutěži měly prověřit znalosti studentů z oblasti technických a přírodních
věd, tedy z matematiky, fyziky a biologie, v kategorii Kadet navíc ještě ze zeměpisu,
v kategorii Junior namísto zeměpisu byly otázky z chemie.

Zařazeno v kategoriích:
Matematika
Fyzika
Soutěže
Celý článek...
11. září 2016, 22.00 – 15. září 2016, 21.59

Tradiční projektový týden kvart letos probíhá trochu netradičně. Studenti se již v červnu přihlásili k některému z nabízených témat. Vybrané téma každá skupina zpracuje co nejpodrobněji, potřebné informace si zajistí samostatně a v pátek 23.9. 2016 své poznatky odprezentuje. Prezentace bude probíhat formou veletrhu. Každá skupinka vytvoří stánek, u kterého bude stát, vystavovat materiály a komentovat zájemcům svou práci.  Přihlášená témata, požadavky na výstupy z projektu i organizační pokyny  jsou uvedeny v příloze.

Zařazeno v kategoriích:
Matematika
Fyzika
Celý článek...
Finále šifrovací soutěže Technoplaneta

Vydáno: 2. června 2016, 17.47

 | 

Autorka: Jitka Piskačová

1. června 2016, 22.00 – 2. června 2016, 21.59
2 fotografie

Ve čtvrtek 2.6. 2016 proběhlo v Hostivařském lesoparku v Praze finále šifrovací soutěže Technoplaneta.

Bigy reprezentovaly letos už 3 týmy, které se do celorepublikového finále probojovaly z pětikolové internetové části.

Letošním nováčkem byl tým ZABŽA z primy B ve složení Anežka Vojtová, Marie Niedobová, Věra Staňková, Zuzana Hoffmanová a Sabina Prosečová. Již tradiční týmy byly Nanazvujsmeseneshodli ze sekundy B ve složení Vojtěch Klapetek, Jan Tylšar, Vojtěch Brdečko, Jiří Kohl a Lukáš Pražák a KAVKA z tercie B ve složení Zdeňka Kolářová, Michaela Kovářová, Anežka Hlaváčová, Veronika Grossová a Petr Marek.

Zařazeno v kategoriích:
Matematika
Fyzika
Soutěže
Celý článek...
2 fotografie

V pátek 15.4. 2016 se konala v Praze mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků. 

Naši školu letos v kategorii Junioři reprezentoval  tým ve složení Kateřina Vičíková (SxB), Patrik Steffel (SxB), Marek Pospíšil (SxB), Zdena Staňová (SxA) a Vojtěch Rozehnal (SxA).

Zařazeno v kategoriích:
Matematika
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Blahopřejeme našim studentům nižšího gymnázia k úspěchu v okresním kole matematické olympiády.

V kategorii Z6 se umístili:

1.místo  Hamingerová Hana (PA), Marek Vojtěch (PB), Staňková Věra (PB)

2. místo  Hynšt Josef (PA), Sedlářová Jolana (PA)

Zařazeno v kategoriích:
Matematika
Úspěchy
Žáci
Celý článek...
Výsledky matematického klokana

Vydáno: 3. dubna 2016, 14.49

 | 

Autorka: Magdalena Hamingerová

17. března 2016, 23.00 – 18. března 2016, 22.59

Soutěže Matematický klokan se v letošním roce zúčastnilo 382 studentů Biskupského gymnázia.

Nejlépe si vedli:

v kategorii BENJAMÍN   1. Vojtěch Marek    prima B   a   Petr Soška sekunda B

                                           2. Judita Trávníčková       sekunda A

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Matematika
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo