Kontakt
Předmětová komise

Matematika

Kategorie
 Akce předmětové komise
Předměty
CMA Cvičení z matematikyMAT MatematikaCman Cvičení z matematikySemn Seminář z matematikyDegn Deskriptivní geometrieSEM Seminář z matematikyDEG Deskriptivní geometrieVman Vyšší matematika
Ilustrační foto
Matematika – základní informace

Vydáno: 15. září 2010, 4.35

 | 

Autorka: Eva Plechlová

Titulní obrázek článku

Vítejte na stránkách matematiky!

Odkazy na stránky učitelů matematiky

prof. Haminger:  http://www.haminger.wbs.cz

                        (zadání matematické olympiády a termíny odevzdání, Homo Špekulus)

prof. Plechlová:   http://www.plechlova.websnadno.cz

                         (příklady pro přípravu k maturitě z matematiky a deskriptivní geometrie)

prof. Piskačová:  http://www.piskacova.websnadno.cz

prof. Hamingerová: http://www.hamingerova.wbs.cz

prof. Henc:  http://www.mahenbigy.websnadno.cz

prof. Stará:  http://www.janstar.websandno.cz

Matematika

Výuka matematiky prohlubuje a rozvíjí pochopení a využití kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, utváří kvantitativní a geometrickou gramotnost studentů. Způsob matematického myšlení a zdůvodňování, vytváření hypotéz a deduktivních úvah je prostředkem pro nová a hlubší poznání a je předpokladem dalšího studia. Učivo matematiky umožňuje pochopit, že matematika je nezastupitelným prostředkem v modelování a předpovídání reálných jevů. Osvojené matematické pojmy, vztahy a procesy napomáhají proniknout do podstaty oboru, propojovat jednotlivé tematické okruhy, objevovat harmonii a půvab matematiky.

Matematické vzdělávání ovlivňuje rozvoj abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i v běžném životě, v pěstování schopnosti aplikace.

Deskriptivní geometrie

Úkolem deskriptivní geometrie na gymnáziu je připravit žáky na vysokoškolské studium těch oborů, kde budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod, zejména při studiu technických a uměleckých oborů (architektura, stavební a strojní fakulta). Potřebnost těchto dovedností je důležitá i v jiných oblastech, např. v oblasti růmyslového designu nebo v lékařské anatomii.

Výuka deskriptivní geometrie navazuje na Stereometrii a je zařazena ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v septimě a oktávě osmiletého gymnázia (2 hod. týdně – 60 hod. za rok).

Cílem výuky deskriptivní geometrie je naučit se základním zobrazovacím metodám – pravoúhlému promítání na dvě průmětny a pravoúhlé axonometrii a využívat je při zobrazování těles.

Nejnovější články v kategorii Matematika
Titulní obrázek článku
2. října 2017, 22.00 – 25. října 2017, 21.59

        Již desátým rokem probíhá na naší škole logicko-matematická soutěž nazvaná
Homo špekulus. Tato soutěž je určená nejen našim současným studentům, ale také
studentům bývalým či zaměstnancům gymnázia, příp. dalším zájemcům a přátelům
školy. Jejím smyslem je příjemně se pobavit a zasoutěžit si v řešení logických úloh,
příp. úloh tzv. rekreační matematiky,  a nalézat v nich potěšení a radost z objevení
vlastní cesty k výsledku.  Pro mnoho studentů představují úlohy z této soutěže vítaný
trenink bystrosti vlastního úsudku nebo příjemné zpestření volného času během
polední obědové přestávky.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Matematika
Celý článek...
3. září 2017, 22.00 – 29. září 2017, 21.59

Do školního roku 2017/2018 vstupujeme již 140.kolem logické soutěže Homo Špekulus.

Vaše řešení odevzdejte do schránek u oddělení matematiky do 27.9.2017.

Na řešení úloh budete mít v letošním roce vždy celý měsíc.

Úspěšné řešení přejí Vaši učitelé matematiky.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Matematika
Celý článek...
Titulní obrázek článku
8. června 2017, 22.00 – 9. června 2017, 21.59

V pátek 9. června 2017 v Science centru VIDA! proběhla velkolepá intelektuální bitva. Dvacet osm tříčlenných týmů z různých koutů republiky se utkalo naostřenými tužkami v celostátním finále soutěže v řešení sudoku. Ve čtyřech kolech museli zdolat několik desítek náročných logických úloh, aby po čtyřech hodinách zápolení a jedné science show mohli být vyhlášeni ti nejlepší.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Matematika
Celý článek...
Finále šifrovací soutěže Technoplaneta

Vydáno: 11. června 2017, 13.39

 | 

Autorka: Jitka Piskačová

6. června 2017, 22.00 – 7. června 2017, 21.59
14 fotografií

Již 3 roky se studenti naší školy zapojují do týmové šifrovací soutěže Technoplaneta, která je internetová a probíhá pětikolově od konce února do půlky května. Letos šifry řešilo celkem 229 týmů z České republiky a Slovenska, z toho 7 týmů bylo z Bigy. Tři naše nejlepší týmy postoupily do finále, které se konalo ve středu 7. 6. 2017 v Hostivařském lesoparku v Praze. Utkalo se zde celkem 51 nejlepších týmů z internetové části.  

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Matematika
Celý článek...
Titulní obrázek článku
16. května 2017, 22.00 – 17. května 2017, 21.59

Ve středu 17.5. 2017 se sešly dvě matematické soutěže – MaSo a Pythagoriáda. 

Letos poprvé jsme vyzkoušeli týmovou matematickou soutěž MaSo, ve které jde, jak název napovídá, o matematiku – řeší se tam spousta zajímavých příkladů a logických úloh, ale taky, i když to už název nenapovídá, o strategické uvažování a týmovou spolupráci.  Naše 4 týmy namíchané ze studentů kvarty B, sekundy A i B a primy B si soutěž užily. V brněnské části soutěžilo celkem 30 tymů, naše týmy obsadily 4., 10., 17. a 26. místo.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Matematika
Celý článek...
Titulní obrázek článku

V příloze naleznete krátké anotace k volitelným předmětům komise matematiky
pro příští školní rok.

Na Vaši účast v těchto volitelných předmětech se těší

                                                                           Vaši učitelé matematiky

Zařazeno v kategoriích:
Matematika
Volitelné předměty a kroužky
Celý článek...
Titulní obrázek článku
5. února 2017, 23.00 – 6. února 2017, 22.59

V pondělí 6.2.2017 se na gymnáziu, Brno, tř. Kpt. Jaroše konalo regionální kolo soutěže v SUDOKU.

Naše týmy z vyššího gymnázia naši školu velmi úspěšně reprezentovaly:

Tým Ne sis cygnus! ve složení Veronika Kvapilová, Jana Matušková, Kateřina Mittnerová ze 3.A obsadil skvělé 3. místo a postoupil do celostátního finále v červnu.

Zařazeno v kategoriích:
Matematika
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...
Výsledky školního kola soutěže v SUDOKU

Vydáno: 27. ledna 2017, 13.46

 | 

Autorka: Jitka Piskačová

25. ledna 2017, 23.00 – 26. ledna 2017, 22.59
20 fotografií

Ve čtvtek 26.1. 2017 se na našem gymnáziu poprvé konalo školní kolo v řešení SUDOKU. Zúčastnilo se celkem 19 týmů, tj. 54 studentů.

V kategorii nižšího gymnázia  obsadili

1.+ 2. místo: Cihlář, Kolman, Moll (PB) a Kučerová, Trávníčková, Vicenová (TA), 3. místo: Filip, Kolman, Matějíčková (PB).

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Matematika
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo