Maturita 2020

Vydáno: 15. září 2010 6.23

 | 

Autor: Jiří Vondra

Změny v organizaci a průběhu maturitních zkoušek s ohledem na uzavření škol

V souvislosti s uzavřením škol došlo ke změně jednotného zkušebního schematu maturitní zkoušky, a to podle zákona 135/2020 Sb. 

Varianta 1

Za předpokladu, že znovuotevření škol pro žáky se uskuteční nejpozději 1. 6. 2020, maturitní zkoušky začnou nejdříve 21 dní po dni otevření, nejpozději však 30. 6. 2020.  K maturitní zkoušce jsou připuštěni všichni přihlášení žáci. Písemné práce z českého jazyka a z cizích jazyků se nekonají. Ostatní části zkoušky (didaktické testy a ústní zkoušky společné a profilové části) zůstávají v původní podobě. Je možné, že maturity budou probíhat i začátkem července. 

Předběžný časový plán (přesnou verzi zveřejní MŠMT): 

Den 0: znovuotevření škol

Den +21: didaktické testy z matematiky, anglického jazyka (a francouzského jazyka)

Den +22: didaktické testy z českého jazyka, německého jazyka (ruského a španělského jazyka)

Den +23: didaktický test MAT+

Pak ústní část společné a profilové části maturity

Varianta 2

V případě, že školy zůstanou uzavřené i po 1. 6. 2020, budou známky na maturitním vysvědčení vypočítány jako aritmetický průměr známek za poslední tři klasifikační období. V případě, že žák v nebyl v prvním pololetí 4. ročníku hodnocen nebo byl hodnocen nedostatečně, vykoná komisionální zkoušku, o jejíž podobě bude informován ředitelem školy.

Pravidla pro volbu předmětů profilové části

Počet stanovených zkoušek: 2
Další ustanovení:

Žáci, kteří si ve společné části zvolí zkoušku z matematiky, jsou povinni si ve školní části zvolit zkoušku z cizího jazyka.
Předmět, z něhož žáci konali zkoušku ve společné části, si již nemohou volit v části školní. Výjimku tvoří předměty, z nichž žáci konají zkoušku nepovinnou (viz nabídka ve společné i profilové části).

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Zařazeno v kategoriích:
Maturita
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno