Kontakt

Informace o maturitách ve školním roce 2020/2021

Vydáno: 23. března 2021, 10.52

 | 

Autor: Jiří Vondra

Rozpis ústního zkoušení a složení maturitních komisí

Uvedené dokumenty najdete v příloze

Změny k 16. 3. 2021

Písemné práce z CJL a z cizích jazyků se nekonají.

Ústní zkouška z ČJL a z cizího jazyka, která je navázaná na didaktický test, jsou dobrovolné. Pokud je žák chce vykonat, musí se písemně přihlásit řediteli školy do 30. 4. 2021.

Didaktické testy

Délky didaktických testů se zvětšují: z CJL ze 75 minut na 85 minut, z cizích jazyků ze 100 na 110 minut, z matematiky ze 120 minut na 135 minut. Matematika rozšiřující zůstává na 150 minutách.

24.–26.5. 2021

24. 5. 2021MAT8.00ANJ13.30
25. 5. 2021ČJL8.00 
26. 5. 2021MX8.00CJ13.00

Profilová část:

1.–4. 6 2021: 4. A, OkA, OkB

7.–10. 6. 2021: 4. B, 4. C

Společná část

Žák povinně koná didaktický test z CJL a povinně si vybere didaktický test z jednoho cizího jazyka, nebo z matematiky. Žák si může zvolit max. dva další nepovinné testy. Součástí volby ve společné části je i nepovinná zkouška „Matematika rozšiřující“ v délce 150 min.

Didaktický test z CJL85 min 
Didaktický test z cizího jazyka110 min40 min poslech
70 min čtení
Didaktický test z matematiky135 min 

Profilová část

Zkoušky z CJL a cizího jazyka, který je navázán na didaktický test, jsou nově nepovinné. 

Pokud si ve společné části zvolil žák didaktický test z cizího jazyka, koná za normálních okolností právě z tohoto cizího jazyka profilovou zkoušku (písemná práce a ústní zkouška). K tomu si povinně zvolí ještě dva další různé předměty. Profilová část se tedy v tomto případě skládá ze čtyř různých předmětů: CJL, cizí jazyk, ze kterého konal didaktický test, a dva další různé předměty. V tomto školním roce jsou povinné pouze zbylé dva předměty (ČJL a cizí jazyk navázaný na didaktický test jsou nepovinné).

Pokud si ve společné části zvolil žák didaktický test z matematiky, koná žák povinně zkoušku z cizího jazyka a jednoho dalšího různého předmětu. Profilová část se tedy v tomto případě skládá za normálních okolností ze tří různých předmětů: CJL, cizí jazyk a jeden další předmět (ne matematika). V letošním školním roce jsou povinné pouze cizí jazyk a další předmět.

Žák si může zvolit max. dvě další nepovinné ústní zkoušky profilové části.

V případě, že měl žák původně (před březnovou úpravou) v profilové části čtyři povinné zkoušky, může žádat o odpuštění konání profilové zkoušky z cizího jazyka na základě vykonané zkoušky doložené certifikátem. 

Parametry zkoušek profilové části

Český jazyk a literaturaPPnejméně 250 slov
120 min
výběr z 6 zadání
ÚZvýběr z 60 děl kánonu
příprava 15 min
Cizí jazykPPnejméně 200 slov
60 min
výběr z 3 zadání
ÚZ20 témat
příprava 15 min
Ostatní předmětyÚZ20–30 témat
příprava 15 min (DEG 30 min)

Poznámky

·         Žák si pro ústní zkoušku z CJL vybírá 20 děl z kánonu podle stanovených kritérií (budou umístěna samostatně).

·         Při ústní zkoušce z cizího jazyka žák losuje z 20 témat.

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Zařazeno v kategoriích:
Maturita
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo